پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

نقره در شوشتر بافته مى‏شدند. به نظر ابن حوقل و اصطخرى، در سراسر خوزستان سرزمینى آبادتر از مسرقان نیست. محصول آن خرما و گندم و جو و باقلا و برنج می باشد. نیشکر در مسرقان و عسکر مکرم زیاد می باشد. در قرقوب، طرازهاى سلطانى و پرده‏هاى معروف تهیه مى‏کنند که شهرت دارد. در رامهرمز، جامه‏هاى ابریشمى مى‏بافند و به جاهاى بسیارى مى‏فرستند. جندى­شاپور شهرى پر برکت می باشد و در آنجا درختان خرما و کشتزارهاى فراوان هست.[1] اهواز نیز از جهت ساختن شکر اهمیت زیادی داشت، زیرا تمام اراضى آن شکرستان بوده می باشد و اماکن زیادی براى ساختن شکر ساخته بودند. عسکر­مکرم نیز شکرى ممتاز داشت. در زمان فرمانروایى خلفا، صادرات نیشکر از خوزستان‏ اهمیت جهانى داشت. همچنین میوه­های مختلف در این استان به ثمر می­رسید. هندوانه و خربزه،  انار و انگور و خرما در خوزستان به ویژه در شوشتر وجود داشت.[2]  بهترین لیموها ‏و زیتون و نارنج و ترنج در خوزستان‏ تولید مى‏گردید. ارّجان لیمو و انگور داشت، حفر یک کانال کارون را به دجله متصل کند تا کشتی­ها مجبور نباشند بعد از ورود به دریا به دجله بروند و بالعکس.[3]

3-3-2. دَوْرَق

با در نظر داشتن گفته­های مقدسی شهرى آباد و دور افتاده در مرز عراق در کنار نهرى بوده می باشد، با روستائى پهناور و بازارى بزرگ و خوش ساختمان بود. مرکز بافته‏هاى درشت بود و مسجد جامع داشت. مقدسی اهمیت تجاری و ارتباطی آن را تأیید میکند که روستاها و بازارهای بزرگ داشته و کالاهای فراوان در آنجا انبار می­گردید. [4] دورق مرکز ناحیه ای بوده می باشد به نام سرق این شهر در دوران اولیه اسلام در زمان خلیفه دوم به دست ابوموسی اشعری فتح گردید. بیشتر جغرافی­نویسان مسلمان از آن به عنوان بندر مهم تجاری یاد کرده­اند. این شهر، تأثیر مهمی در جابجایی کالا و صادرات و واردات به خوزستان داشت و کشتی­های کوچک و بزرگ در این بندر پهلو می­گرفتند. این کشتی­ها از هندوستان یا جاهای دیگر می­آمدند و در دورق لنگر می انداختند .

تا قرن هفتم هنوز قایق­ها می­توانستند از آنجا به سمت شمال بالا رفته از راه شهرها و ترعه ها به عسکر مکرم بروند.[5] دورق از طریق خشکی به شهر ثروتمند و مهم ارّجان نیز متصل میشد. ابی­دلف که در قرن چهارم از طریق رامهرمز به دورق رفته ، آن را دارای ساختمان­های قدیمی مربوط به قباد بن دارا معرفی کرده و از شکار فراوان آن سرزمین سخن به میان آورده می باشد. وی اضافه میکند که : « دورق چشمه­های گوگرد زرد از نوع بحری دارد که برای[1]. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، ص ۲۸- ۲۵؛ مرتضی راوندی، ج‏۵، ص  ۲۷۵ .

[2]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج‏۲، ص ۶۱۹- ۶۰۲.

[3] . همان، ص۶۲۶.

[4]. همان، ص ۶۱۵.

[5]. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، ص۲۶۱.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه