پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

روشنایی در شب به کار میرود و این نوع گوگرد در جای دیگر پیدا نمی­گردد. »[1] از لحاظ فرهنگی نیز جایگاه مهمی داشته می باشد. به گونه ای که جمعی از راویان حدیث از این شهر می باشند؛ از آن جمله می­توان «از ابو عقیل الدورقی التاجی، ابوالفضل الدورقی، محمد بن بشرویه دولابهاى بسیار می باشد که فشار آب آنها را مى‏گرداند. سپس آب در کاریزها که در بالا نهاده شده مى‏آید، برخى به حوضهاى شهر و برخى به باغ مى‏رسد. بستر رودخانه نیز از پشت جزیره به یک شادروان که دیواره‏اى‏ از سنگ ساخته شده می باشد بر مى‏خورد و بازگشته و دریاچه مى‏گردد با فواره‏هاى شگفت‏انگیز و به سه جویبار افتد که به آبادیها مى‏رود و کشتزارها را سیراب مى‏کند. کشتیها از همین جا براى بصره بارگیرى مى‏کنند. »[2] مقدسی گوید در فتنه­ی زنج که در قرن سوم وقوع پیدا نمود و سرکرده ی آن شورشیان مدتی اهواز را مقر خود قرار داد، به این شهر آسیب بسیار وارد گردید.[3]

یک قرن بعد، عضدالدوله دیلمی یک قسمت از اهواز را تجدید امارت نمود. یاقوت حموى ضمن توصیف آثار ساسانیان از پلى که در اهواز و ایذه به دستور مادر اردشیر بنا شده سخن مى‏گوید که بسیار محکم بوده می باشد. وی پس از آن مى‏نویسد که این پل در دوره ی اسلام مدتى قابل بهره گیری نبود تا اینکه محمد بن احمد قمى وزیر حسن آل بویه سازندگان و مهندسان را فراخواند و پل را به خوبی تعمیر کرد.[4]

حضور معز‌‌الدوله در بغداد و ارتباط او با برادر بزرگتر خود عماد الدوله در شیراز، اهمیت ویژه­ای به خوزستان به عنوان نقطه ی مهم ارتباطی عراق و فارس داد. این مساله توجه ویژه ی آل بویه به خوزستان را به همراه داشت. پس از مرگ معزالدوله، درگیری ها در اهواز، بصره و واسط اهمیت این منطقه را برهم زد. زمانی که عضد‌‌‌الدوله برای جنگ با عز‌‌الدوله به بغداد رفت، مدتی در اهواز توقف نمود . در نواحی اهواز بین او و عزالدوله بویهی درگیری­هایی روی داد. اهمیت اقتصادی اهواز برای آل بویه چنان بود که عضد‌‌‌الدوله برای رونق اقتصادی بیشتر، دستور داده بود بناهایی مربوط به تجارت و ارتباطات در خوزستان ساخته گردد. عضد‌‌‌الدوله میان شط العرب و کارون نهری کشید تا کشتی­ها برای حرکت از دجله و فرات به کارون ناگزیر به پیمودن راه پرخطر خلیج فارس نشوند. به فرمان او در نظر داشتن گفته های مورخین، بانى این شهر، شاپور اول بوده می باشد.[5] وی فرمان داد تعد‏ادى از[1]. مسعر بن مهلهل خزرجی ابی دلف، سفرنامه. تحقیقات و تعلیقات مینورسکی. (ترجمه  ابوالفضل طباطبایی) چاپ اول (تهران: نشر زوار، ۱۳۵۴)، ص۹۰.

[2]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج۲، ص ۶۱۴-۶۱۳.

[3]. همان، ص۶۰۸.

[4]. شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله حموی، ج‏۴، ص۴۰۶ .

[5]. احمد بن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی،(مترجم محمد ابراهیم آیتی) چاپ ششم، (تهران: شرکت نشر علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱)، ج‏۱، ص۱۹۵.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه