پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

در سال ۳۷۹ ه.ق، شرف‌الدوله از دنیا رفت. با مرگ او بین برادران بر سر حکومت اختلاف افتاد و جنگ سختى روى داد. سرانجام قرار بر این گردید که فارس و ‏قسمت شرقى خوزستان یعنى ناحیه ارّجان (بهبهان) متعلق به صمصام الدوله و بقیه خاک خوزستان و ناحیه عراق تحت فرمان بهاء‌الدوله باشد. در سال ۳۸۳ ه .ق صمصام الدوله خوزستان را از حیطه تصرف بهاء‌الدوله خارج ساخت. پس از دو سال بهاء‌الدوله موفق گردید خوزستان را باز پس گیرد. اما مجددا صمصام الدوله خوزستان را تصرف کرد.

در سال ۳۸۸ ه.ق صمصام الدوله کشته گردید و بهاء‌الدوله فارس و خوزستان را تصرف کرد. سرانجام او نیز در سال ۴۰۳ ه .ق از دنیا رفت. پس از مرگ او فرزندش سلطان الدوله به حکومت رسید. در سال ۴۱۲ ه.ق سپاهیان دیلمى بر سلطان الدوله شوریدند و او را از حکومت خلع کردند و برادرش ابو على مشرف‌الدوله را به جاى او برگزیدند. سلطان الدوله به اهواز رفت و پس از مدتى بین دو برادر پیمان صلح امضاء گردید و پس از آن سلطان الدوله به مدت سه سال بر فارس و بخشى از خوزستان و کرمان حکومت کرد و در سال ۴۱۵ ه.ق درگذشت. با مرگ او مشرف‌الدوله فرمانروایى خوزستان را عهده ‏دار گردید. پس از او ابوطاهر جلال‌الدوله به حکومت رسید. او همواره بر سر تصرف بصره و اهواز با امیران فارس در جنگ بود. در سال ۴۱۹ ه.ق ابو کالیجار حاکم فارس به اهواز و بصره تسلط یافت. سال بعد جلال‌الدوله  اهواز را از او گرفت. نزاع بین آنها تا سال ۴۲۸ ه.ق ادامه یافت. در این سال بین آنها پیمان صلحى منعقد گردید. جلال‌الدوله  در سال ۴۳۵ ه.ق درگذشت و ابوکالیجار تمامى قلمرو جلال‌الدوله را ضمیمه قلمرو خویش نمود. ابوکالیجار در سال ۴۴۰ ه.ق از دنیا رفت و فرزندش ملک الرحیم به جاى او نشست. ملک الرحیم آغاز برادرش فولاد­ستون را که داعى تاج و تخت او را داشت زندانى کرد و حکومت ارّجان (بهبهان) را به دیگر برادرش ابوطالب کامروا سپرد. در سال ۴۴۱ ه.ق فولاد ستون از زندان فرار کرد و فارس و اهواز را تصرف نمود و یک سال بعد به علت شورش سپاهیان

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه