آگوست 2018

راهنمای خرید دستگاه حضور و غیاب

استفاده از دستگاه حضور غیاب یا ساعت حضور غیاب در سال های اخیر رشد زیادی داشته است و به طور چشمگیری روش های حسابداری را ساده تر کرده است. امروزه […]

مریضی ­های که با نوروفیدبک درمان می شن

بعضی مریضی­های قابل درمان با نوروفیدبک – افسردگی در نقشه مغزی افراد دپرس نشونه‌های مختلفی دیده می‌شه که بعضی از آن‌ها عبارتند از: افزایش یا کاهش فوق‌العاده در فعالیت امواج […]

معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM)

معیارهای مدیریت کیفیت گسترده (TQM) معیارها: ملاک اول: ساپورت و رهبری مدیریت عالی سازمان: الف- مدیران عالی بطور مستقیم و فعالانه در فعالیتهای مربوط به بهتر شدن کیفیت درگیر می […]

عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی

عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی در نگاه اقتضایی تاننبان و اشمیت (1973 ) درزمان تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن که ترکیبای متفاوتی از عوامل اقتضایی تو یه سازمان […]

تاب­بیاری خانوادگی در بخش سلامت روان

تاب­بیاری خانوادگی: در بخش سلامت روان ویژگی تاب بیاری به عنوان توضیح کننده پاسخای رفتاری فرد به مشکلات معرفی شده(برنارد،1991 ،گروتبرگ،1999 ،لینکوانتی،1992،میلر،1988،به نقل از میلیرن و بارت کروس[1]،2002). و وقتی […]