<h1>Archives</h1>
  مقاله

  نظریه های استرس

  ژوئن 18, 2018

  -نظریه های استرسبا وجود تحقیقات وسیعی که در زمینه استرس انجام شده و استفاده گسترده ای که از این مفهوم می شود، هنوز هم استرس به طور دقیق تعریف نشده است. برخی از افراد وقتی درمورد استر س... ادامه

  مقاله

  روش ذهن آگاهی در کاهش استرس

  ژوئن 18, 2018

  بیماری های قلب و عروق از علل اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می رود. در کشورهای پیشرفته سالیانه 50 درصد مرگ ها یا5 میلیون از 12 میلیون مرگ از بیماری های قلبی-عروقی ناشی می شود(بکسندال ، 2000 ).... ادامه

  مقاله

  نظریات در خصوص بهزیستی روانی

  ژوئن 18, 2018

  3-3-2-2-نظریات در خصوص بهزیستی روانی 1-3-3-2-2-نظریه ریفیکی از مهم ترین مدلهایی که بهزیستی روانشناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل ریف و همکاران است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش فرد... ادامه

  مقاله

  علائم استرس

  ژوئن 18, 2018

  5-4-2-2-علائم استرسعلائم استرس را می توان به علائم جسمانی، روانی و رفتاری تقسیم کرد. این موارد در زیر بررسی می شوند: 1-5-4-2-2-علائم جسمانیعلائم جسمانی استرس، بسیار زیاد است و در افراد مختلف... ادامه

  مقاله

  بررسی تخصصی اعتیاد به مواد مخدر

  ژوئن 18, 2018

  مقدمهاعتیاد به انواع مواد مخدر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشریت تبدیل شده است. سالیانه تعداد بسیار چشم گیری از انسان‌ها بر اثر ابتلا به انواع مواد مخدر جان خود را از دست... ادامه

  مقاله

  مدل‌های نظری سوگیری توجه

  ژوئن 18, 2018

  نظریه مشوق-حساس سازیبر اساس این تئوری تکرار عمل سوءمصرف باعث حساس شدن فرآیند پاسخ دهی دوپامینرژیک می‌شود و با هر بار تکرار سوءمصرف، این سیستم نیز حساس‌تر می‌گردد. این فرآیند باعث... ادامه