سوالات پیام نور

سایت سوالات رایگان پیام نور جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه اخبار پیام نور ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی به صورت رایگان در اختیار شما... ادامه

سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی، رابطه مثبت و معنی دار

5- کارآمد شدن یکی از روش های حل مشکل؛6- رسیدن به هدف؛7- انگیزه ی اجتناب از برخورد با مانع، مشکل و فرار از ادامه ی راه برای رسیدن به هدف و وقوع ناسازگاری (اسلامی نسب، 1373).در جایگاه جمع بندی... ادامه