Author Archives: 92

بررسی تخصصی اعتیاد به مواد مخدر

مقدمهاعتیاد به انواع مواد مخدر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشریت تبدیل شده است. سالیانه تعداد بسیار چشم گیری از انسان‌ها بر اثر ابتلا به انواع مواد مخدر جان خود را از دست... ادامه

مدل‌های نظری سوگیری توجه

نظریه مشوق-حساس سازیبر اساس این تئوری تکرار عمل سوءمصرف باعث حساس شدن فرآیند پاسخ دهی دوپامینرژیک می‌شود و با هر بار تکرار سوءمصرف، این سیستم نیز حساس‌تر می‌گردد. این فرآیند باعث... ادامه

منبع پایان‌نامه ارشد b (3434)

4 – 2 ) خوراک و محصولات واحد ..344 – 3 ) سرویسهای جانبی ( Utilities ) …424 – 4 ) شرح فرآیند …424 – 4 – 1 ) تقطیر جزء به جزء نفت خام ..424 – 4 – 2 ) تقطیر نفتا ..484 – 5 ) افزایش ظرفیت ... ادامه

منبع پایان‌نامه ارشد b (3433)

4 – 2 ) خوراک و محصولات واحد ..344 – 3 ) سرویسهای جانبی ( Utilities ) …424 – 4 ) شرح فرآیند …424 – 4 – 1 ) تقطیر جزء به جزء نفت خام ..424 – 4 – 2 ) تقطیر نفتا ..484 – 5 ) افزایش ظرفیت ... ادامه

تحقیق رایگان b (3432)

1-2-1- تنشهای موثر در خرابی استاتور31-2-2- تنشهای موثر در خرابی روتور41-3 – بررسی عیوب اولیه در ماشین های القایی71-3-1- عیوب الکتریکی اولیه در ماشینهای القایی81-3-2 عیوب مکانیکی اولیه در... ادامه

منبع پایان‌نامه ارشد b (3430)

4-4- آزمون فرضیات:25-1- مقدمه25-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار25-3- نتایج آزمونها25-4- بحث25-5- نتیجه گیری25-6- پیشنهادات2فهرست منابع و مآخذ2پرسشنامه2 مقدمه نیروی انسانی مهمترین رکن یک... ادامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3429)

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی91جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی93جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی94جدول مقایسه... ادامه