بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند هواپیما و قطار... ادامه

نقش و کارکردهای احزاب در مجلس

ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس در این مبحث برآنیم تا با طرح بحث اصلی تحقیق یعنی نقش احزاب در نظام پارلمانی و به ویژه در مجلس، به سؤال اصلی تحقیق پاسخ دهیم. برای پاسخ به سؤال اصلی،... ادامه

تعریف مقاصد

تعریف مقاصد 2-1-1- معنای لغوی مقاصد الشریعه مقاصد شارع، مقاصد شریعت و مقاصد شرعی، هر سه به یک معناست. واژه مقاصد به سه حرف «ق.ص.د» برمی‌گردد و هنگامی که هیئت مقصد را می‌سازد، عزم، توجه و... ادامه

ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

– ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد. گفتار نخست- ماهیت و... ادامه

زوال ایجاب

زوال ایجاب طوریکه گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث... ادامه

– دادگاه ها و مراجع قضائی

– دادگاه ها و مراجع قضائی                               گفتار 1- دادگاه خانواده قانون اساسی ایران در اصل 21 به دادگاه خا نواده  تصریح نموده است. در ایران با تصویب لایحه قانونی... ادامه