رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن، کودکان پیش دبستانی

شافر (2000)، تئوری ذهن را وجه تمایز خود عمومی و خود خصوصی میداند که دلالت بر کسب تئوری ذهن دارد. درک اینکه مردم حالتهای ذهنی از قبیل باورها، امیال، و مقاصدی دارند که اغلب هدایت کننده... ادامه