بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران، اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال

از اول آذر تا اواخر اسفند صادرات گل از ایران رونق می گیرد و از اسفند ماه به بعد به دلیل اینکه کشورهای دیگر گلهایی با کیفیت برتری تولید می کنند و امکانات بالاتری برای تولید دارند در... ادامه