رابطه آموزش با یادگیری

رابطه آموزش با یادگیری     از مقایسه تعریفای آموزش با یادگیری و با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که اینا در پروسه جداگونه هستن. یادگیری همیشه معطوف به یادگیرندهه، اما آموزش، لازمه... ادامه

آثار و فواید ایمون مذهبی

آثار و فواید ایمون مذهبی: از نظر روانشناسان مسلم و قطعیه که بیشتر بیماریها روانی به وجود اومده توسط ناراحتیای روحی و تلخیای زندگی، در بین افراد غیر مذهبی دیده می شه. افراد مذهبی به... ادامه

ار تباط بین اختلاف و کارکرد سازمانی

اختلاف و کارکرد سازمانی اختلاف بین افراد و گروه­های سازمانی همون­گونه که یافته های مثبت و منفی واسه خود افراد و گروه­ها به دنبال داره، به احتمال قوی فرایندهای سازمانی رو هم تحت اثر... ادامه

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی : هر چند رابطه خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در پژوهشهای متفاوت مورد برسی قرار گرفته اما هیچ مدل نظری واسه توضیح دلیل اتحاد اونا در دست نیس. بیشتر... ادامه