منبع مقاله درمورد شهر تهران، کلان شهر تهران، شبکه معابر

3/16 میلی‌متر، فصل تابستان 2/1 میلی‌متر و فصل پاییز 22 میلیمتر برآورد شده است.کمبود نزولات جوی در ماه‌های تابستان از یکسو و گرمی هوا و کمبود رطوبت هوا از سویی دیگر می‌تواند در نوع پوشش... ادامه

منبع مقاله درمورد نرخ رشد، درجه حرارت، کسب و کار

به جمعیت محدوده اضافه شده است. به عبارتی نرخ رشد جمعیت برابر با 64/0 درصد بوده است که این میزان پایین تر از نرخ رشد طبیعی می‌باشد. بر همین اساس، جمعیت محدوده در سال 1390 به 14630 نفر کاهش... ادامه

منبع مقاله درمورد شهر تهران، طرح جامع تهران، عوامل موثر

مطالعه مقدمه شناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه به محقق کمک میکند با درک بهتری نسبت به موضوع تحقیق بپردازد.دراین فصل ابتدا محدوده مورد مطالعه در شهر تهران ومنطقه نشان داده شده... ادامه

منبع مقاله درمورد شهر تهران، نرم افزار، حل مسئله

استنباطی است درسایر روش‌ها ترجیح دارد. (دلاور، 1374: 115). به طور کلی برای تعیین حجم نمونه آماری دو روش وجود دارد: • تعیین حجم نمونه با استفاده از تکنیک‌های آماری • تعیین حجم نمونه به... ادامه

منبع مقاله درمورد مشارکت مردم، توسعه شهر

و شوق مردم برای درگیر شدن در امور شهری گشته و روحیه سازندگی شهروندان را افزایش می‌دهد. ـ مشارکت در مدیریت امور شهر باعث افزایش نوآوری و ابتکار می‌گردد چرا که مردم به واسطه قرار... ادامه

منبع مقاله درمورد معنادار بودن، اعتماد متقابل، اقشار کم درآمد

برای ساماندهی محیط زندگی و نیز پس انداز سرمایه‌های خود در کنار تدارک تدریجی زیرساخت‌های محیط مسکونی‌شان تشویق می‌گردند. زمانیکه جامعه حاشیه‌نشین مقدار مطمئنی از سرمایه مورد... ادامه

منبع مقاله درمورد استاندارد، اقتصاد بازار، اقتصاد باز

دهه این مسائل به ارزیابی مجدد و اساسی نقش مشارکت اجتماعی در توانمند سازی منجر شد. این رویکرد بر این عقیده بود که اجتماعات یا همان گره‌های انسانی باید بیشتر، موضوع برنامه‌ریزی باشند... ادامه

منبع مقاله درمورد استاندارد، ارائه خدمات، توسعه شهر

). یکی از مسائل عمده در مکان یابی طرح‌های مکان و خدمات، فاصله داشتن از محل کار ساکنان است. به علت نبودن زمین ارزان در مجاورت شهرها، بسیاری از این طرح‌ها با فاصله از شهر مستقر... ادامه

منبع مقاله درمورد پژوهشگران، توسعه شهر، کسب و کار

سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ( چیما، 1387 : 152 – 150 ). اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی... ادامه

منبع مقاله درمورد ساختار شهر، منابع قدرت، اقشار کم درآمد

محدوده ممنوعه خطوط راه آهن یا اراضی نا مطلوب باتلاقی باشد (Srinivas،20:2011) در نهایت با اتکا به مطالعات دانشگاهی و موارد پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیر-رسمی را... ادامه