اثر بخشی تبلیغات، تبلیغات اینترنتی

بخشی از کل بازار که سازمان ها آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید.(احمد روستا و همکاران 1378) .
12-1 نتیجه گیری:
در این فصل بعد از مشخص نمودن ضرورت انجام پژوهش از مقاله دو محقق خارجی به نام‌های”‌پالاسیو و سانتانا ” با موضوع اثر بخشی تبلیغات در وب سایت ها اینترنتی به دلیل پرداختن به جزئیات تبلیغات و ارائه یک دید جدید نسبت به تبلیغات و سهم بازار، به عنوان مدل و الگوی پژوهش استفاده شد. همچنین فرضیه اصلی و فرعی پژوهش مشخص و تعیین گردید برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده گردد.

فصل 2: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1 مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، تقریباً کمتر کسی وجود دارد که تحت تأثیر تبلیغات و دیگر اقدامات ترفیعی در علم بازاریابی قرار نداشته باشد. این مسأله به قدری در بین افراد جامعه رسوخ کرده که در بین آنها نیز به یک باور تبدیل شده است. بطوریکه مصرف کنندگان به این باور رسیده اند که گریز از تلاش‌های بازاریابی که هر روز ممکن در پی یافتن کانال جدیدی برای رساندن پیام شان به مصرف کنندگان هستند تقریباً غیر ممکن است.
کانال های بسیاری برای رساندن پیام تبلیغ کننده به مصرف کنندگان بوجود آمده اند. کانال هایی که بنا بر حوزه عملکردی و ظرفیت های بالقوه، نحوه برقراری ارتباط و میزان پیام رسانی شان از یکدیگر متمایز شده است. از جمله این کانال ها می توان به اینترنت اشاره نمود. از این روی، با توجه به روند جدید شکل گرفته در فرآیند انتشار تبلیغ، همچنین معرفی مفاهیم جدیدی چون وب، آنی بودن تعامل و غیره ضروری است تا تبلیغ کنندگان و تبلیغ دهندگان یک آگاهی جامع از شرایط و مقتضیات محیط و کانال جدید، و همچنین چگونگی انتشار تبلیغ در آن بوجود آورند. (حنفی زاده, و غیره, 1387) در این فصل سعی بر آن است تا ضمن تشریح و توضیح مفاهیم کلیدی در زمینه تبلیغات و دنیای مجازی به نظرات محققان و نویسندگان دیگر در خصوص تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر افزایش سهم بازار اشاره گردد.
2-2 تبلیغات چیست:
برای شروع بحث تبلیغات از علم بازاریابی شروع می کنیم. جایی که ابعاد سنتی فروش متحول می‌گردد. و ابعاد جدیدی فرا روی صاحبان صنایع قرار می گیرد که با درک و بهره گیری از آن به ارضای نیاز مشتریان پرداخته و از آن رهگذر، سود آوری سازمان تامین می شود. بازاریابی علاوه بر متحول کردن ابعاد سنتی، جعبه ابزاری معرفی می کند تا با بهره گیری از آن ابزارها در بازار بتوانیم، موفق تر عمل کنیم. این ابزارها در حوزه بازاریابی، به عنوان آمیزه بازاریابی شناخته شده است. اصطلاحی که اولین بار توسط جروم مک کارتی اندیشمند بازاریابی به کار گرفته شده است. مک کارتی آمیزه بازاریابی را مجموعه ای از متغییرهای (ابزارهای) قابل کنترل بازاریابی می داند، که شرکت آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف، در هم می آمیزد. آمیزه بازاریابی در برگیرنده تمامی عملیاتی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای کالاها و خدماتی اثر بگذارد. این عملیات را می توان در چهار متغییر شناخته شده به عنوان چهار P طبقه بندی کرد:
1- محصول:
ترکیبی از کالاها و خدمات است که شرکت به بازار هدف خود عرضه می کند. هر چیزی که به منظور جلب توجه، کاربرد یا مصرف بتوان به بازار عرضه کرد تا نیاز یا خواسته ای را ارضا کند، محصول نامیده می شود.
2- قیمت:
مقدار پولی است که مشتری باید برای یک محصول بپردازد. قیمت تنها عنصری است که ایجاد درآمد می کند و همان طور که کاتلر اشاره می کند سایر عناصر بیشتر هزینه زا هستند.
3- ترویج:
ترویج شامل روش های متنوعی می شود که سازمان ها برای آگاه کردن مشتریان نسبت به مزایای محصولات خود و تشویق آنها برای خرید، به کار می گیرند.
4- توزیع:
عبارت است از سازمان ها و اشخاصی که در فرآیند انتقال محصول یا خدمت از تولید کننده به مصرف کننده دخیل هستند. (کاتلر, 1999)

نوشته ای دیگر :
نظریه مبادله اجتماعی، نظریه انتخاب عقلانی