ادبیات مرتبط با عملکرد بازاریابی، مفاهیم اساسی بازاریابی

Business project management 3d chart, infographic design concept with three arrows life cycle diagram isolated on white background.

-کیفیت در اجرا
– کیفیت در دسترسی
– کیفیت در ایمنی
– کیفیت در استفاده
دکتر جوران معتقد است که مدیریت وظیفه ای بنیادین در راستای کیفیت عهده دار است و باید موضوع کیفیت را در اولویت کاری خودقرار دهد و سه اصل برنامه ریزی، کنترل و بهبود مستمر را در تمامی ابعاد سازمان به اجرا در آورد.وی به منظور ارضاء نیاز های مشتری و تولید با کیفیت مطلوب گام های ده گانه ای را نیز مطرح می نماید. وی هدف مدیریت در جهت تحقق اهداف کیفی و رفع تنگناهای سازمان را در عوامل زیر خلاصه می کند:
– کاهش ضایعات
– رضایت مندی کارکنان
– رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان
– افزایش سود آوری
به طور خلاصه از نقطه نظرات دانشمندان علم کیفیت فراگیر، این نتیجه حاصل می شود که مدیریت ارشد و میانی نقش بسزایی در توسعه و ارتقاء کیفیت محصول داشته و تحقق اهداف کیفیت با توجه به رضایت مندی مشتری و توجه به فرآیند تولید از ورود مواد اولیه (تهیه کنندگان مواد اولیه) تا تحویل کالا به مشتری نهایی امری ضروری می باشد. دسترسی به این مهم ممکن نیست مگر آنکه برای تولید محصولات و یا خدمات، نظام کیفیت مطلوب را همراه با آموزش تمام عوامل انسانی سازمان و التزامی عملی مدیریت به آن فراهم آوریم[38].
بخش دوم: ادبیات مرتبط با عملکرد بازاریابی
2-20- معرفی بازاریابی
بازاریابی چیست؟ بازاریابی در یک کلام،مدیریت رابطه سودمند بامشتری است. هدف بازاریابی ایجاد ارزش برای مشتری و جذب ارزش در ازای ارزش ایجاد شده است. در بین فعالیت های مختلف کسب و کار بیش از همه بازاریابی با مشتری سر و کار دارد. در واقع به طور کلی می توان گفت که بازاریابی، مدیریت رابطه سود آور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آنها است.
بازاریابی یک وظیفه سازمانی و مجموعه ای از فرآیندهای مبادله ای است که نیاز به حجم زیادی از کار و مهارت دارد. بر این اساس مدیریت بازاریابی به معنا مبادله گروه ها به منظور رسیدن به توافق بر سر مصادیق مشترک می باشد [41].
پیتر دراکر (1980) معتقد است که همیشه یک فرد می تواند فرض نماید که به افزایش فروش نیاز دارد، اما هدف بازاریابی ساختن فروش بیش از حد است. هدف بازاریابی شناخت و فهم مشتری است، در این راه محصولات و خدمات را با نیازهای مشتری متناسب کرده و فروش را حداکثر می نماید. در حالت ایده آل بازاریابی بایستی منتج به آمادگی مشتری برای خرید شود. کاتلر وکلر (2012)، معتقدند که عملکرد نظام بازاریابی برای سازمان ها از دو رویکرد قابل بررسی است.
در رویکرد اول به بازاریابی به عنوان واحدی می نگرد که در کنار سایر بخش های سازمان فعالیت می نماید و در رویکرد دوم، بازاریابی را فعالیتی در درون تمامی واحدها تصور می نماید در این حالت نمامی بخش های سازمان و ظیفه بازاریابی را پوشش می دهند. علت اصلی این موضوع را در محیط پویای صنعتی برای شریک های تولیدی می توان جستجو کرد. امروزه اهمیت ارزیابی استراتژی ها و برنامه های بازاریابی در درون همه واحدهای سازمانی برای اجرای تصمیمات توسط مدیران بیش از پیش گردیده است [42] .مدیران برای انجام بهتر فعالیت های بازاریابی با فشارهای بیشتری از گذشته همراه هستند [43]. محققان عقیده دارند که کارکردن بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته است و بدون اندازه گیری، تصمیم گیری در رابطه با تغییرات و روش های جدید بسیار سخت خواهد بود. اما استفاده درست از اندازه ها، حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار مطلب خواهد بود، لذا کسب شاخص ها و رکوردهای جدید، شرکت ها را توانمند خواهد کرد [44]. لذا اهمیت بازاریابی و عملکرد مطلوب آن و همچنین ارزشی که در حال حاضر برای شرکت ها یافته است، باعث شده تا مفاهیم سنجشی به آن وارد شوند. از جمله مهم ترین آن ها می توان به بهره وری سیستم بازاریابی اشاره نمود [45].
بررسی عملکرد نظام بازاریابی در شرکت ها اخیراً مورد توجه مدیران و متخصصان دانشگاهی در زمینه بازاریابی نیز قرار گرفته است. طبق نظر مدیران سازمان ها عملکرد این سیستم از طریق میزان بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده بر روی آن قابل سنجش است [46]. این در حالی است که مطالعه آکادمیک بر برنامه های نظام بازاریابی از طرح ریزی تا کنترل، تاکید می ورزد[47].
2-21-مفاهیم اساسی بازاریابی
نیاز
شکل زیر 7 مفهوم اساسی علم بازاریابی و رابطه آنها را با هم نشان میدهد.
خواسته
بازار
معامله
تقاضا
مبادله
کالا