رابطه آموزش سازمانی و آزمایش کارکرد

رابطه آموزش و آزمایش کارکرد :

آزمایش کارکرد به زبون ساده یعنی ” مراحل قضاوت درباره کارکرد مشخص و گزارش اون”. اینجور فرایندی می تونه مقاصد مختلفی رو پوشش بده که بسته به تأکیدی که به هر یک می شه ساختار و محتوای اون می تونه تغییر یابد. تشخیص نیازای آموزشی یکی از این مقاصده که صاحب نظران مدیریت منابع انسانی بالاتفاق به اون اشاره کردن. البته نباید تصور کرد سیستم آزمایش کارکرد فی نفسه ضمانتی واسه آموزش و بهتر ساختن کارکنان هستش. بلکه اطلاعات حاصل از آزمایش کارکرد به تعیین نیازای آموزشی کمک می کنه. آزمایش کارکرد از راه مقایسه کارکرد شغلی جاری با معیارها یا اهداف عملکردی مشخص ، شکاف بین اون چیزی که باید انجام شه و اون چیزی که فعلا انجام می شه و یا اون چیزی که در کارکرد شغلی می تونه بهبود یابد رو مشخص می کنه. یا این که حتی ممکنه شامل بخشی واسه تشخیص و تعیین نیازای آموزشی باشه.

آزمایش کارکرد می تونه به شناسایی نیازای آموزشی هنجاری در سطوح فردی و تا اندازه ای شغلی کمک کنه. هم اینکه در صورتی طرح یا سیستم خاصی واسه اون طراحی و گذاشته شده باشه به آسونی به وسیله مدیران خط قابل انجامه. در این روش میشه پیش نیازای آموزشی و عملکردی تغییر آینده رو در نیازای آموزشی تعیین شده منظور کرد تا نسبت به ارضای اون اقدام شه. در بیشتر مواقع آزمایش کارکرد ممکنه به صورتی مکانیکی و ثابت نگریسته و اجرا شه. در اینجور وضعیتی بخش کلی ای از روایتی خود رو واسه تعیین نیازای آموزشی از دست میده. هم اینکه داده های حاصل از این روش ( واسه تعیین نیازای آموزشی ) با خطر کم دقتی و جدی نگرفتن مدیران آزمایش کننده روبروس علاوه بر اینکه بررسی داده ها هم می تونن طولانی و تقریباً هزینه بر باشه . ( عباس زادگان ، ترک زاده، 1381 )

آموزش در سازمان، ارتباطی نزدیک و دوطرفه با کارکرد شغلی افراد داره. از یه سو یافته های آزمایش به وجود اومده توسط کارکرد شغلی، یکی از مبانی تعیین نیاز آموزشیه و از طرف دیگه این انتظار هست که آموزشی ، بهبود کارآیی و کارکرد رو به همراه داشته باشه، یعنی دیگه آزمایش به وجود اومده توسط کارکرد و شغل ورودی پروسه آموزش و بهبود کارکرد خروجی این پروسه به حساب میاد.( تدبیر ، 1374 ).

یکی از وسایل مهم هدف دار کردن پیشرفت منابع انسانی در سازمانها، آزمایش کارکرد کارکنانه. واسه اینکه این پروسه به طور کامل منجربه پیشرفت منابع انسانی شه آزمایش کارکرد باید رابطه تنگاتنگی با آموزش نیروی انسانی داشته باشه. رابطه آزمایش کارکرد با آموزش مثل رابطه دو بال یه کبوتره ؛ یعنی واسه اینکه پیشرفت منابع انسانی جهت دار و هدف دار انجام بشه کار معاینه و تشخیص رو آزمایش کارکرد انجام میده تا نارساییها و نقاط ضعف و موارد و جنبه هایی که نیاز به اصلاح و تقویت داره در کارکنان سازمان مشخص شه. ( سلطانی ، 1376 ).