ارتباط احساسات با علامت‌های تجاری، استفاده از دانش

Defocused lights abstract background. Fiber optics lighting

عملکرد: بر اساس ویژگیهای اولیه عملیاتی
قابلیت اطمینان:‌ احتمال خرابی یا بد کارکردن
دوام: عمر محصول
قابلیت خدمات دهی: سهولت تعمیر و سرعت، ادب و وقت شناس بودن پرسنل
زیباشناسی: چگونگی درک و احساس از محصول
انطباق با مشخصات: میزان انطباق محصول با معیارهای تولید
کیفیت متصور: شامل تأثیرات مارک و دیگر عوامل ملموس می‌باشد که بر ادراک مصرف کننده از محصول تأثیرگذار است(Ibid,16-17).
2-48 ارتباط احساسات با علامت‌های تجاری
گاهی اوقات هدف آگهی تبلیغاتی ایجاد احساساتی چون گرمی، انرژی، توانایی، سرگرمی، احساس انتظار ترس، دلواپسی و نگرانی در فرد و ارتباط این احساس‌ها با علامت تجاری و استفاده از آن می‌باشد
علاوه بر اندازه‌گیری اینکه مصرف کنندگان پس از دیدن یک آگاهی تبلیغاتی چه احساسی دارند، اندازه‌گیری میزان علاقه آنان به آگهی تبلیغاتی و عقیده‌شان درباره استفاده از محصول نیز مفید است.‌اعتقاد بر این است که اگر آگهی تبلیغاتی (احساس مثبت) اثر بخش باشند. احتمالاً منجر به تبلیغی دوست‌داشتنی شده و باید بر تجربه استفاده از آن علامت تجاری اثر بگذارد,134) (Ibid.
2-49 انعطاف پذیری
در جهان امروز تغییر، سریع است و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت در عصر حاضر است کسب وکار باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصتهای موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. صنایع معمولاً انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری را ترکیب می کنند و آنچه که امروزه در حال ظهور است، جایگزینهای جدیدی به جای گرایش ساده به سوی ، انعطاف پذیری بیشتر است. انعطاف پذیری برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروزاست
( .(Englehardt and Simmons, 2002
2-50 دانش فنی
امروزه مفهوم دانش فنی یا چگونگی عمل کردن به بهتر عمل کردن مبدل شده است، چنانکه هنر استفاده از اشیاء و ابزار،دارایی ارزشمندی در اموال و دارایی های یک بنگاه محسوب می شو د. این دارایی غیر ملموس باید به مالکیت درآید؛ ممکن است منتقل شود و برای بعضی از صنایع، ذخیره ی قابل بازگشت مهمی را فراهم کند. دانش فنی یا دانش چگونگی عبارت است از :تنظیم و تدوین روش انجام دادن یک فرایند تولیدی با استفاده از دانش مهندسی و با توجه به ابزارها، تجهیزات و مواد تعریف شده برای یک تولید با خواص و ارزش های اقتصادی معین و از پیش تعیین شده در تعریفی دیگر، دانش فنی به مجموعه ای از اطلاعات سودمند، محرمانه، تازه و باارزش و نیز اطلاعات و مهارتهای فنی مرتبط با طرا حی، ساخت و عملیات، که برای تولید محصول یا خدمات مشخص لازم باشد، اطلاق می گردد . دانش فنی یا غیرقابل ثبت بوده و یا عمداً به ثبت نمی رسند. چنانچه این مجموعه در اختیار متقاضی تکنولوژی قرار گیرد وی قادر خواهد بود بااستفاده از آن ، واحد تولیدی مورد نظر خود را طراحی و تأ سیس کند و محصول خاصی را با مواد اولیه معین در حجم مشخص و با مشخصات تعیین شده ای تولید کند.
بطور کلی می توان دانش فنی را بر سه قسم به شرح ذیل دانست :
الف – دانش فنی محصو ل: که شامل اطلاعات و مهارتهای فنی ای است که در طراحی محصول مورد نیاز است . این بخش تعداد قطعات به کار رفته در محصول، مشخصات دقیق قطعات، تمامی نقشه ها و طرحها و نیز ویژگیهای محصول در تمامی ابعاد بیان می شود .
ب – دانش فنی ساخت : با در اختیار داشتن دانش فنی محصول تنها می توان محصول را شناخت. اما دانش فنی ساخت محصول، کلیه تجهیزات، ماشین آ لات، قالبها، دستورالعملها و تمامی استانداردهایی که تولید و مونتاژ محصول راامکان پذیر می سازند، در بر می گیرد .
ت – دانش فنی فرایند : شامل تمامی اطلاعات و مهارتهای فنی در رابطه با جریان گردش مواد، مراحل تولید و… است.
به عبارت دیگر در این مرحله همه گامهایی که تا تولید نهایی محصول باید برداشته شود روشن می شود) .تحویلیان ،6،1385(
2-51 مدل مفهومی پژوهش: براساس مدل استاندارد لاپیر (2000)
راه حل جایگزین