پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن در ایران

به طور مشخص تاریخ پیدایش فمینیسم سازمان یافته در چهارچوب نهضت سیاسی در غرب سال 1848 دانسته می‌شود یعنی در نیمه قرن بیستم و حدود پنجاه سال قبل جنبشهای فمینیستی در غرب سر گرفت در مقاله‌ای از نیویورک تایمز به علل گرایش زنان تحت اسارت تمدن غرب به (اسلام) به عنوان «زنان در آغوش اسلام امنیت می‌یابند» آمده است بسیاری از کسانی که متقاعد شده‌اند سوسیالیزم و کاپیتالیزم در جهت توزیع موقعیت آنها به عنوان انسان و زن با شکست مواجه شده‌اند و بدین باور گرویده‌اند که اگر خود را به عنوان متفکرین منتقد در چهارچوب هویت ریشه‌ای اسلام قرار دهند تمام اختیارات سیاسی لازم را بدست خواهند آورد. اسلام تغییرات پویا را تشویق می‌کند و مبارزه در اسلام به نفع حقوق زن یک جریان قوی است (اگر زنان ثابت کنند که خداوند طرفدار آنهاست حتی ضد زن ترین مردها چنانچه با خدا باشند در مقابلشان زانو خواهند زد و این چیزی است که رد اسلام بدست می‌آید. بیگمان ستم به زنان یکی از سیاه‌ترین نقطه‌های تمدن بشری است چه آن زمان که در دوره وحشیگری زن به عنوان انسان شناخته نمی‌شد و چه تا همین اواخر که قوانین اروپا زن را اغلب و اهم حقوق محروم نگاه می‌داشت هر گونه تلاش در بهبود این روند موجه و معقول می‌نماید اما یکی از جریانات مدعی انحصاری در دفاع از حقوق زنان رویکرد فمینیستی است که آیا پاسخگوی روند موجه و معقول می‌نماید اما یکی از جریانات مدعی انحصاری در دفاع از حقوق زنان رویکرد فمینیستی است که آیا پاسخگوی مشکلات زنان هست یا به مشکلات آنان می‌افزاید؟

فمینیست (Feminism) واژه‌ای فرانسوی است که به آنچه که در قرن نوزدهم تحت عنوان (جنبش زنان) معروف بود اطلاق می‌شد. در دهه شصت میلادی «رستم» «آزادی» ابتدا به پنج تلقی مهم فمینیستی در غرب اشاره می‌کنیم.[1]

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم

فمینیست‌های اولیه که از فردگرایی لیبرالی متأثر بودند در قرن هیجدهم معتقد بود که سرشت زنان و مردان کاملا یکسان است و نقش جنسیت را به کلی و به نحو متعصبانه و علیرغم علوم زیستی و تجربی منکر می‌شدند.

فمینیست مارکسیستی: از نظر مارکسیسم مفهوم طبقه کلید درک تمام پدیده‌های اجتماعی از جمله ستم بر زنان است جامعه مطلوب مارکسیست جامعه بدون طبقه است.

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال

فمینیسم رادیکال یکی از گرایش‌های فمینیسم است که بر روی نظریهٔ مردسالاری متمرکز می‌شود. در واقع تمرکز فمینیسم رادیکال به مردسالاری به عنوان یک سیستم قدرت نگاه می‌کند که جامعه را به شکل روابط پیچیده‌ای بر اساس پیش فرض برتری مردان، سازمان می‌دهد و از آن برای ستم بر زنان استفاده می‌شود.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فمینیست‌های رادیکال معتقدند تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسی به علت حاکم بودن «نظام مردسالاری» است. آن‌ها مردسالاری را یک نظام جهان‌شمول می‌دانند که در آن زنان زیر سلطهٔ مردان قرار دارند. نظام مردسالاری در هر جامعه با نوعی تقسیم کار ِ جنسی تقویت و تحکیم می‌شود. فمینیست‌های رادیکال معتقدند که باید دربارهٔ هر یک از وجوه زندگی زنان که در حال حاضر «طبیعی» به‌شمار می‌آید، تردید کرد و آن را از نو بررسی کرده و در پی یافتن راه‌های تازه برای تمام امور زندگی بود.[2]

[1]. محمود طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، تهران، نشر سخن، 1372، ص 703 و 779؛ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینى، 1381، ص 290.

[2] . پاملا آبوت، والاس کلر، «تولید دانش فمینیستی». در جامعه‌شناسی زنان. ترجمهٔ منیژه نجم‌عراقی. چاپ چاپ چهارم. تهران: نشر نی، ۱۳۸۵. ۲۹۳ تا ۲۹۷.