استان خراسان جنوبی، مصرف کنندگان

Simple 3d scene representing arrows, that hit targets.

به نظر می‌رسد که والدین دانش کمی‌در مورد پیامدها و عوارض اکستازی در بین فرزندان خود دارند. تحقیقی انجام گرفته در آمریکا نشان دهنده آن است که 92% از والدین در این ارتباط (پیامدها و عوارض اکستازی) گفته اند که “چیزی نشنیده اند” و 90% آنها اطلاعات کمی‌از خطرات استفاده از اکستازی را داشته اند؛ در این میان تنها 24% آنها با فرزندانشان صحبت کرده اند. جالب توجه آنکه تنها 3% آنها باور داشتند که فرزندانشان اکستازی مصرف کرده اند. 41% والدین هم در مورد اکستازی با فرزندان خود هیچ صحبتی نکرده اند و 35% دیگر کمی‌با فرزندهای خود صحبت کرده اند که این ارقام می‌تواند در کشور ایران بسیار بدتر باشد. بسیاری از مصرف کنندگان امروزه اکستازی جزء سوء مصرف کنندگان هم زمان چند ماده دیگر نیز هستند. ( congress 60, 2013)
گفتار یازدهم :
فن سیکلیدین ( PCP)
PCP در اواخر دهه 1950 به عنوان یک داروی بیهوشی ساخته شد ولی به دلیل عوارض جانبی همچون : روان آشفتگی و گمگشتگی مصرف آن در اواخر دهه 1960 به عنوان مواد مخدر تحت سو مصرف قرار گرفت که در آن سالها به نام سرنیلان و به عنوان یک داروی بیهوشی برای حیوانات مورد مصرف قرارمی گرفت و در حال حاضر هیچگونه استفاده قانونی پزشکی ندارد و به صورت مخلوط با سایر توهم زاها شیوع گسترده ای پیدا کرده است . ( congress 60, 2013)
PCP خالص پودر کریستالی سفید رنگی است که به راحتی در آب قابل حل می باشد اما امروزه ترکیب آن با مواد دیگر باعث تغییر رنگ از آجری تا قهوه ای و تغییر شکل از پودر به آدامس شده است. مواد شیمیائی مورد نیاز برای ساخت آن بسیار ارزان و قابل دسترس می باشند و به صورت قرص ، پودر ، کریستال وجود دارد که با توتون سیگار یا گراس مخلوط شده و تدخین می گردد .می شود آنرا انفیه کرد و یا از هر غشا مرطوبی ( واژن ، رکتوم ، چشم ) قابل حل است . ( congress 60, 2013)
این ماده بسیار سریع و در مدت چند ثانیه اثر می کند .
نام: Phencyclidin
نام خیابانی گرد فرشته (P C P ) سوپر گراس
دوز مصرفی
15-5 میلی گرم
شکل:
قرص کریستال کپسول
طریقه مصرف :دودی،مشامی،تزریق ( congress 60, 2013)
(فن سیکلیدین یا گرد فرشته )
گفتار دوازدهم:
معجون بیرجندی :
معجون بیرجندی یا کلوچه لوز یا کلوچه معجون یا کلوچه فریب ، نوعی ماده مخدر توهم زای (شیرینی خوراکی ) ایرانی است که بیشتر در استان خراسان جنوبی یافت می شود . ترکیبات موجود در این کلوچه زیره و روغن گرس ( حشیش ) می باشد و از مشتقات حشیش است . این کلوچه خوراکی به طور معمول لوزی شکل می باشد و دارای ذائقه گرم ، معطر و شیرین است . . (wikipedia, 2013)
در آزمایش های به دست آمده از افراد مصرف کننده این ماده به علت وجود مت آمفتامین تست ماده مخدر شیشه مثبت نشان داده شده است . (wikipedia, 2013)
این ماده اعتیاد آور به روش های EGMASS وHPLC مورد آزمایش قرار گرفته است و مشخص شده است که ترکیبات آن دارای ماده موثر موجود در حشیش ( THC ) است . . (wikipedia, 2013)