اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی (نه به عنوان نماینده دولت‌ها) فعالیت می‌نمایند. هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک عضو در کمیسیون داشته باشد. رویه عملی در انتخاب اعضا به این گونه است که اعضاء غالباً از مناطق اصلی قاره آفریقا (نظیر مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی قاره) انتخاب می‌شوند. دبیر کل  اتحادیه آفریقا از کشورهامی‌خواهد؛ نامزدهای خود را حداکثر تا چهار ماه قبل از انتخابات معرفی نمایند. اسامی نامزدها، ‌در دفتر اجلاس سران دولتها ثبت می‌شود و اجلاس مذکور، اعضای کمیسیون را با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.
مطابق ماده 34 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، هر دولت عضو تنها می‌تواند دو نامزد معرفی کند و نامزدهای معرفی شده هم باید تبعه یکی از کشورهای عضو منشور باشند. اعضای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. همچنین براساس ماده 36 منشور دوره چهارنفر از اعضاء در نخستین انتخاب بعد از 2 سال ودوره سه نفر دیگر از آنان بعد از 4 سال پایان می‌پذیرد و رئیس مجمع سران دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا (از سال 2001 اتحادیه آفریقا)، بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی کسانی را که پس از 2 سال و 4 سال دوره آنها پایان می‌پذیرد، با قرعه تعیین می‌کند.
منشور حقوق بشر آمریکایی
1.10.3.5.8.1 الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی
هم زمان با تصویب «منشور سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) در نهمین کنفرانس بین المللی کشورهای آمریکایی که در بوگوتای کلمبیا در سال 1948 برگزار شد، کشورهای منطقه آمریکا، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسانرا که به اختصار از آن تحت اعلامیه آمریکایی یاد می‌شود را نیز به تصویب رساندند. انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب این اعلامیه تا حدود زیادی مشابه انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه حدوداً شش ماه زودتر از اعلامیه جهانی به تصویب رسیده و با وجود آنکه از جهات متعددی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی از برخی جهات نیز با یکدیگر متفاوت و متمایزند. اعلامیه آمریکایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر دو پاسخی به وقایع جنگ جهانی دوم بودند.
هر دو سند مشتمل بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از هر دو سنخ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنین مشابه اعلامیه جهانی، اعلامیه آمریکایی نیز الزام آور نبود.
سند پکن
از جمله اسناد مهم در قلمرو حمایتی حقوق زنان نتایج بدست آمده از چهارمین کنفرانس جهانی حقوق زنان 1995 پکن مندرج در برنامه عمل بکن می باشد که این سه سند تعهد استراتژیک جهانی در حمایت از حقوق زنان در مناطق بحرانی را ایجاد کرده است. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان از طریق اجرای کامل تمام اسناد حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل (رویه )و دستیابی به سواد حقوقی .
اعلامیه توسعه هزاره
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 2000 قطعنامه را با عنوان اعلامیه توسعه ی هزار ه با رأی مثبت 189 کشور توصیب کرد اهداف هزاره عبارتند از:
 براساس اعلامیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف می سازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی و پرورشی، نابرابری جنسیتی، مرگ و میر کودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و بیشتر کار کنند.هدف هشتم، که در نشست مونتری و ژوهانسبورگ مجدداً مورد تأکید قرار گرفت، از کشورهای ثروتمند می خواهد بدهی های کشورهای فقیر را ببخشند، کمک به آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی عادلانه آنها به بازار ها و فناوری خود را فراهم کنند.
هدف های توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکت های وسیع تر و عمیق تر است. کشورهای در حال توسعه مسئولیت دارند برای آزادسازی انرژی های خلاق مردم خود اصلاحات سیاسی به عمل آورند و حکومت را تقویت کنند. اما نمی توانند به تنهایی و بدون تعهدات جدید برای کمک، مقررات تجاری برابر و بخشیدن و کاهش بدهی های خود به این اهداف دست یابند. هدف های توسعه هزاره و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار جهانیان می گذارد.
ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ و میر کودکان
بهبود بهداشت مادران
مبارزه با ویروس و بیماری ایدز، ملاریا و سایر بیماری ها
تضمین پایداری محیط زیست
ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
دبیرکل سازمان ملل هرسال درباره پیشرفت ها در زمینه تحقق هدف های جهانی که در اعلامیه هزاره برای دستیابی به صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تعیین شده گزارش میدهد. اعلامیه هزاره از سوی تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران هزاره، که در سپتامبر ۲۰۰۰ تشکیل شد به تصویب رسید. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به نکات زیر در رابطه با هشت هدف اعلامیه هزاره در مورد توسعه اشاره می کند: