سازمان بهداشت جهانی سلامت را اینگونه توصیف نموده است:
سلامت وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرف نبود بیماری و معلولیت
این اصطلاح کمتر در اسناد حقوقی امده است اما بدون تردید از اهمیتش کاسته نمی شود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی آمده است: بهره مندی از بالاترین استاندارد دست یافتنی سلامت، فارغ از نژاد، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی، یکی از حق های بنیادین بشر محسوب می شود.
دانشمندان حقوق عمومی در توصیف حقوق عمومی نوشته اند:
سلامتی عبارت است از وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی شود.
اعلامیه جهانی در ماده 25 می نگارد:
ماده ۲۵:
بند۱) هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخوردگی یا فقدان وسیله ی امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.
بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همه ی کودکان خواه ثمره ی ازدواج باشند و خواه ثمره ی روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
حق بر سلامت دارای ابعاد بسیار وسیعی است مانند بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی
در ماده 12 مقرر داشته است که دولت ها باید برای رسیدن به این اهداف بکوشند: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
الف- تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان‌.
ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات‌.
ج- پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.
د- ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.
اسناد مهم منطقهای نظیر ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978 ، ماده 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (1981) و ماده 11 منشور اجتماعی اروپا (1961)و ماده17 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) و … نیز حق بر سلامتی را به رسمیت شناختهاند.
گفتار چهارم ) حق بر تشکیل ان جی او
با رشد و توسعه دموکراسی سازمان های مردم نهاد که ماهیتی غیر انتفاعی دارند از سوی مردم گسترش یافته و در جهت خدمت به عموم و گسترش دموکراسی تلاش می کنند. ماده 19 و م20 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات است این گونه مسئله را بیان می دارد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه 27 فوریه 1950 به طور سلبی سازمان مردم نهاد را این گون توصیف نموده است. هر سازمان بین المللی که با موافقت نامه ای بین دول پدید نیامده باشد یک سازمان غیر حکومتی بین المللی است.
رایان اتو در توصیف سازمان های غیر حکومتی اظهار می دارد:
یک سازمان غیر حکومتی شخصیتی غیر انتفاعی است که اعضای آن شهروند ویا مجموعه ای از شهروند یک یا چند کشور محسوب می شوند.که نوع فعالیت این سازمان ها به منظور پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه ای است که سازمان مذکور با شهروندان آن جامعه همکاری می نماید.
سازمان های غیر حکومتی شامل موارد متنوعی از اشکال و فعالیتهای سازمانی است که از ساختار های کوچک غیر رسمی و محلی گرفته تا نفع متقابل جوامع به مشارکت در گروه های مشاوره ای را در بر میگیرد. این سازمان ها ی پیجیده اداری را که به هرحال همگی جنبه ای از ساختار جامعه دموکراتیک را اشغال می کنند شامل میشود. امروزه سازمان های غیر حکومتی بین المللی نهادهای جامعه مدنی هستند . آنها به عنوان نهاد های غیر حکومتی دارای ارزش مشترک هستند که یکی ازانها حمایت از حقوق بشر در سراسر دنیاست.