انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب

5-مفاخر اسلام
این کتاب اثری از علی دوانی، ناشر آن مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌است و سال انتشار آن 1378ش می‌باشد.
در جلد سوم این کتاب به شرح حال بیست و هفت تن از دانشمندان، علما و مشاهیر اسلامی‌از ثقه الاسلام کلینی(328ه.ق) تا ابن شهر آشوب مازندرانی(588ه.ق) پرداخته شده است.
6- موسوعه الفقه الاسلامی طبقاء لمذهب اهل البیت(ع)
ناشر این کتاب مؤسسۀ دائرۀ المعارف الفقه الاسلامی‌زیر نظر آیه الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی و سال انتشار آن 1381ش می‌باشد.
این دایرۀ المعارف مجموعه ای بی نظیر از آراء و نظرات فقها و مراجع نامدار شیعه با ترتیب الفبایی به زبان عربی است که برای نخستین بار در تاریخ تشیع به رشته تحریر درمی‌آید و تاکنون32جلد از آن به چاپ رسیده است.
7- تذکره الفقهاء
یکی از مشهورترین کتابهای فقه استدلالی شیعه امامیه تألیف علامه حلی(م726ق) و ناشر آن المکتبه المرتضویه تهران می‌باشد.
این کتاب از بزرگ‌ترین کتب فقهی استدلالی مقارنه‌ای و از زمان نگارش آن مرجع مورد اعتمادی برای آگاهی از نظریات و اختلافات بین علمای اهل تسنن بوده است. علامه حلی در این کتاب، غالباً به نظریات شیخ طوسی در الخلاف، المبوسط، تهذیب الاحکام و النهایه نظر داشته است و به ندرت به نظرات سایر بزرگانِ مذهب امامیه اشاره دارد.
8- ادوار تحول فقه شیعه
مؤلف کتاب محمد اسماعیل نوری، ناشر آن مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌و سال انتشار آن 1390می‌باشد.
اثر پیش رو نیز با عنایت و بهره گیری از تمامی‌آثار قدیمی‌و جدید مرتبط با فقه اسلامی‌به رشتۀ تحریر درآمده است که جدا از پیمودن مسیری مشخص در تکوین و تحول فقه شیعه با تقسیم بندی دقیق این مسیر طولانی به هشت دورۀ مجزا، ضمن ارائۀ خصوصیات هر دوره به معرفی فقهای تأثیرگذار و نامدار آن عصر پرداخته است.
2.3.مقالات
1-پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه
نویسندۀ مقاله حبیب الله عظیمی‌است، مقاله در فصلنامۀ الهیات و معارف اسلامی(مطالعات اسلامی)، شمارۀ 57، صص125-156، سال 1381به چاپ رسیده است.
نگارنده در این نوشتار پس از بیان مهمترین طبقه بندی های ادوار فقه امامیه و نقد آنها، طبقه بندی جدیدی را در این باره پیشنهاد می‌دهد که به نظر وی تأکید اصلی بر روی تحولات نوپای هر دوره است و همۀ دوره ها را با جامعیت کامل در بر می‌گیرد.
2- تحولات فقه شیعه در تعامل با روند نوسازی در ایران بعد از انقلاب
نویسندۀ مقاله یحیی فوزی، در فصلنامۀ الهیات و معارف اسلامی(مطالعات اسلامی)، شمارۀ 64، صص91-122، تابستان 1383به چاپ رسیده است.
در این مقاله تلاش گردیده است تا به این سؤالات پاسخ داده می‌شود که: به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه برجای گذارده است؟و این تأثیرگذاری در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده است؟که در پاسخ به این سئوالات با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن اشاره به ابعاد تعامل فقهاء شیعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب و بررسی چالشهای فقهی مهم فراروی آنها در حوزه‌های مختلف، تأثیر و پیامدهای این چالشها بر فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار گرفته است.