ظاهرا تخم این گیاه در زمان خسرو پرویز از هند به ایران ، عراق و یمن برده شد . (مشکور, 1368, ص. 160)
استعمال حشیش در میان طبقه توانگر و سرمایه دار قاهره شیوع پیدا کرد ، به طوری که امیر سودون شیخونی در سال 780 آن را در مصر ممنوع کرد و جریمه هایی برای استعمال کنندگان تعیین کرد . (مشکور, 1368, ص. 160)
بعد ها استعمال آن رواج پیدا کرد ، و مردی اسماعیلی نسخه ای نوشت که می توان حشیش را با عسل آمیخت و آن را به کار برد و نام آن دارو را عقده ( آمیخته و ممزوج ) نام نهاد . (مشکور, 1368, ص. 160)
حشاشین از این جهت به اسماعیلیه اطلاق می شود که آنان بعضی اوقات حشیش استعمال می کردند تا از خود بیخود شده و دشمن خود را به قتل برسانند. (مشکور, 1368, ص. 160)
گفتار دوم :
حشاشین و بهشت :
مارکوپولو در سفرنامه خود نوشته است :
به دستور حسن صباح رهبرفرقه حشاشین به گروهی از جوانان ماده مخدر می‌خوراندند و در حالت بیهوشی آنان را به باغی بسیار زیبا منتقل می‌کردند که در آن جویهای شیر و عسل جاری بود و دختران زیباروی در آن به دلبری مشغول بودند. (پولو, 1363, ص. 63)
پس از گذشت چندین روز از سکونت جوانان در این بهشت ساختگی دوباره به آنان داروی مخدر خورانده و به نزد رهبر گروه می‌بردند. (پولو, 1363, ص. 63)
در این هنگام رهبر از آنان می‌پرسید که: “کجا بودید؟” جوانان همگی پاسخ می‌دادند: “در بهشت!” سپس رهبر حشاشین به آنان می‌گفت که به خواست من بود که شما وارد بهشت شدید و اگر می‌خواهید دوباره به آنجا بروید باید آنچه را که من امر می‌کنم به جای آورید. در این هنگام جوانان برای ورود دوباره به بهشت حاضر به هر گونه جانفشانی برای رهبر خود بودند . (پولو, 1363, ص. 63)
فصل دوم : انواع مواد مخدر و تاثیرات این مواد بر انسان
بخش اول : انواع مواد مخدر
گفتار اول :
تریاک :
یکی از قدیمی‌ترین و شایع ترین مواد مخدر تریاک است.مخدری که از سالیان دور یکی از موثر ترین ، پر طرفدار ترین و رایج ترین مخدر های مورد مصرف و سوءمصرف در تاریخ است . تریاک یک مخدر طبیعی است که از گیاه «پاپاور سومنی فرم» معروف به خشخاش می روید . این گیاه معمولا تا ارتفاع 90تا 120سانتی متر رشد می کند .پس از رشد کامل گیاه بر بالای ساقه آن تخمدانی گرزی شکل نمود پیدا می کند که حاوی دانه های گیاه خشخاش است . دور این تخمدان گلبرگهای خشخاش جای می گیرند . گل های خشخاش بسته به گونه و شرایط رشد متفاوت هستند اما خشخاش مخصوص استخراج تریاک بیشتر با داشتن گل هایی سفید یا ارغوانی و تخمدانی که دانه زردی در آن نهفته شده است مشخص می شوند .گیاه خشخاش منبع تولید تریاک ، مرفین و هرویین است کارگران تخمدان گیاه این گیاه را تیغ می زنند تا صمغی چسبنده و عصاره های شیری رنگی شروع به تراوش کند سپس این شیره را ظروف مخصوص ریخته و به بازار مصرف می فرستند . (بوسه, 1389, ص. 20)
سابقه استفاده از تریاک توسط انسان به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد ، آن قدر دور که می‌توان گفت از زمانی که انسان با طبابت و مقابله با بیماری‌ها آشنا شد با تریاک نیز به عنوان یک ماده دارویی آشنا شده است. به عنوان مثال در مصر باستان در حدود 4 هزار سال قبل از میلاد استفاده از تریاک توسط طبیبان آن زمان مرسوم بوده است. در دیگر تمدن‌های باستانی نیز آن گونه که تاریخ حکایت می‌کند رد پای تریاک را می‌توان مشاهده نمود. اگر قدری به جلو بیاییم و تاریخ قرون اخیر و نزدیک را بررسی کنیم می‌بینیم تریاک از حد و اندازه‌های یک ماده گیاهی با استفاده‌های دارویی و سطحی ، پای خود را فراتر گذاشته و به عنوان کالایی که بسیار مورد توجه بوده است ، پا به میدان می‌گذارد تا جایی که به خاطر آن مسائلی چون لشکرکشی‌ها ، جنگ‌ها ، فتح سرزمین‌ها و غیره نیز مطرح می‌شود. از مهمترین این رویدادها می‌توان به تولید تریاک در هندوستان توسط کمپانی هند شرقی و صدور آن به کشور چین که در قرن نوزدهم باعث بروز چندین جنگ میان دو کشور چین و انگلستان گردید ، اشاره کرد. ( congress 60, 2013)
در قرن هیجدهم و نوزدهم افزایش استفاده پزشکی و سوء مصرف تریاک و لودانوم (ماده ترکیبی از تریاک و الکل ) به اوج خود رسید و باعث جنگ هایی بین امپراتوری چین و انگلستان گشت . در این قرن امپراتوری بریتانیا علاقه زیادی به چای چینی داشت اما چینی ها که هر چیز خارجی را وحشیانه و بربر می دانستند ارزش محصولات بریتانیا در چین بسیار اندک بود . تجارت بین انگلستان و چین در سال 1773 میسر شد ، یعنی هنگامی که بریتانیا استان بنگال هند را تسخیر کرده و تولید و فروش تریاک را در انحصار خود گرفتند در آن زمان این استان در هند بزرگ ترین تولید کننده تریاک جهان بود . ( congress 60, 2013)
مبادله تریاک با کالاهای چینی ازجمله چای تجارتی سود آور برای بریتانیا بود که چینی ها را معتاد و برای همیشه وابسته به تریاک بنگال می کرد . با فزایش مصرف تریاک ، این کشور دچار همه گیری سوء مصرف تریاک شد و امپراتور چین با دستور ممنوعیت مصرف تریاک برای تمام مردم چین به این موضوع واکنش نشان داد . در سال 1839 امپراتور چین دستور داد نیروهای چینی تمام تریاکی را که از کشتی های بریتانیایی خریداری می شود توقیف کرده و بسوزانند.به این ترتیب جنگ تریاک آغاز شد و به مدت 3 سال نیروها ی بریتانیا و چین جنگیدند ولی در نهایت توپخانه و کشتیهای جنگی بریتانیا برنیروهای چین پیروز شدند .] ]>