می 17, 2021

بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیکی در ایران

نوآوری و پیشرفت تکنولوژی سیار زمینه ساز فرصت ها و چالشهای بسیاری است. عبور از ارتباطات سنتی و ایجاد ارتباط یک به یک، چند به چند وارتباط انبوه از جمله همین فرصت ها و چالش هاست.(2002،3 Jee & Lee)
هر افزایش نفوذ موبایل یک فرصت جدید برای بازاریابی ایجاد می کند.که در نتیجه، درجه پاسخگویی مصرف کنندگان به صورت شگرفی در مقایسه با رسانه های تبلیغی افزایش می یابد. ( 2006, 935،Degraeve )
تحقیقات انجام شده نشان می دهند که درآمد سالانه فروش از طریق سرویس پیام کوتاه به 50 میلیارد دلار و تعداد پیلمهای کوتاه فرستاده شده به 38/2 تریلیون در سال 2010 خواهد رسید. (Taylor, 2008, 4)
پیش بینی می شود تبلیغات موبایل در آینده به مهمترین منبع درآمدی برای بهره برداران از موبایل تبدیل شود.
(2008, 711 ،Jingjun Xu) .
افزایش نفوذ سرویس پیام کوتاه نشان دهنده ظرفیت بالقوه بالای آن برای ارایه خدمات ارتباطی است. برای مثال سرویس پیام چند رسانه ای بر پایه موفقیتهای سرویس پیام کوتاه ایجاد شده است. اگرچه سرویس پیام چند رسانه ای کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ولیکن واضح است که با پیشرفت تکنولوژی موبایل، استفاده از آهنگ و تصویر در پیامها در حال افزایش است. (2005, 160 ،Scharl )
از جمله چالشهای پیش رو، مسایل حریم خصوصی و امنیت است.موضوعاتی مانند پیام ناخواسته و عدم شناسایی فرستنده پیام، ساختارهای اصلی حریم خصوصی و امنیت هستند. (Taylor, 2008, 5) مشکل دیگر تبلیغات پیام کوتاه نامربوط بودن آن است. انتخاب صحیح و افراد هدف زمان بندی مناسب راهگشای این مشکل است.( Nair,2007,1024)
9.5.2) زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار
همانگونه که ذکر شد برای توسعه تجارت سیار به فراهم بودن عوامل زیر نیاز است :
1- زیر‌ساخت‌های ارتباطی
2-پرداخت سیار
3- امنیت الکترونیکی
4- قوانین و مقررات مناسب
5-فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری
در ایران ضریب نفوذ تلفن همراه پایین است، به‌طوری که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICTw (  در سال 1383 ضریب نفوذ تلفن همراه 49/7 بوده که در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پایین می‌باشد. از سوی دیگر هنوز تلفن همراه در ایران چندان جنبه تجاری پیدا نکرده و بیشتر برای مکالمات روزمره و ارسال پیام کوتاه SMS استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ضمن اینکه کیفیت مکالمات از طریق تلفن همراه مناسب نیست و از طرفی ایران از نظر ضریب نفوذ میزبانان اینترنتی شکاف بسیار زیادی حتی با کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین مسائل امنیتی تجارت سیار و عدم اعتماد و اطمینان مردم از عوامل تاثیر‌‌گذار به‌شمار می‌رود.
با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران هنوز به حد بلوغ نرسیده و به صورت گسترده استفاده نمی‌شود، لذا توسعه تجارت سیار که معمولا ً بعد از تجارت الکترونیکی مطرح شده است با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آئین‌نامه‌های مربوط به‌نظر میرسد که زیر‌ساخت‌های حقوقی تا حد زیادی برای تجارت سیار فراهم باشد. پرداخت الکترونیکی و سیار یکی از پیش‌نیازهای اساسی تجارت سیار است.
هر چند بانکهای کشور اقدامات مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیکی انجام داده و در حال توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی هستند, با این وجود در حال حاضر نه بانکهای کشور توانایی پرداخت الکترونیکی در سطح گسترده را دارند و نه تقاضای گسترده برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد, بنابراین تلاش زیادی در زمینه‌های زیر ساخت‌های ارتباطی, پرداخت الکترونیکی و فرهنگی نیاز است تا بتوان از مزایای تجارت سیار برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده نمود.(نظارات ،1383،53).
1.6.2)  بازاریابی با اجازه مشتری
این نوع بازاریابی به معنی اجازه گرفتن از مشتری به منظور فرستادن پیام کوتاه با فرصت توقف دریافت آن، در هر زمان برای مشتری است.( Barnes, 2007, 816)