می 7, 2021

بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روانی و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دلفان- قسمت ۶

۳- غریبه‌ای وارد اتاق می‌شود، با والد صحبت می‌کند و به کودک نزدیک می‌شود.

۴- والد به آرامی اتاق را ترک می‌کند.

۵-والد باز می‌گردد و کودک را آسوده خاطر می‌سازد.

 

بر پایۀ این مطالعات اینزورث چنین نتیجه گیری کرد که سه سبک عمده دلبستگی وجود دارد :

 

 

    1. دلبستگی مطمئن

 

    1. دلبستگی دو سو گرا –نامطمئن

 

  1. دلبستگی اجتنابی نامطمئن

 

بعداً در سال ۱۹۸۶ دو پژوهشگر دیگر به نامهای مین و سولومن سبک چهارمی را نیز به نام دلبستگی سازمان نیافته – نامطمئن را به سه سبک قبلی افزودند پژوهش های متعدد بعدی نتیجه گیری های اینزورث را تایید کرده و مشخص نموده اند که سبک های دلبستگی اولیه بر روی رفتارهای بعدی در زندگی تاثیر گذارند .
دلبستگی در طول زندگی : به خاطر داشتن این نکته حائز اهمیت است که سبک های دلبستگی شکل گرفته در دوران کودکی لزوما با آنچه در دلبستگی های عاطفی دوران بزرگسالی نشان داده می شوند یکسان نیستند زمان زیادی بین دوران کودکی و بزرگسالی سپری شده و تجربیات به دست آمده در این فاصلۀ زمانی نیز نقش عمده ای در سبک های دلبستگی دوران بزرگسالی ایفا می کنند آنچه به عنوان دلبستگی دوسوگرا یا اجتنابی در دوران کودکی توصیف می شود می تواند دلبستگی مطمئنی برای بزرگسالان شود و بالعکس . همچنین خلق و خوی فرد هم در دلبستگی نقش دارد . اما پژوهش هایی که در این زمینه به عمل آمده مشخص ساخته است که الگوهای شکل گرفته در دوران کودکی نقش مهمی بر روابط بعدی دارد هیزن و شیور(۱۹۸۷)عقاید مختلفی در باره روابط انسانی با سبک های دلبستگی متفاوتی را در بین بزرگسالان کشف کردند بزرگسالانی که سبک دلبستگی مطمئن داشتند تمایل به این عقیده داشتند که عشق عاطفی ،پایدار و با دوام است اما آنهایی که دلبستگی دوسو گرا داشتند بارها به دام عشق گرفتار شده بودند و کسانی که دلبستگی اجتنابی داشتند عشق را موقت و نایاب توصیف می کردند ( باقری ، ۱۳۸۸ ) .
دلبستگی مطمئن :
ویژگیهای دلبستگی مطمئن به عنوان بزرگسال
۱-پایدار بودن روابط پایدار و قابل اعتماد
۲-خود باوری
۳-سهولت در به اشتراک گذاشتن احساسات
۴-جستجوی حمایت اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به عنوان کودک
۱-قابلیت جدا شدن از والد
۲- کسب آرامش از والدین به هنگام ترس
۳- هیجان مثبت به هنگام بازگشت والدین
۴- ترجیح دادن والدین بر بیگانگان
کودکانی که دلبستگی مطمئن دارند به هنگام جداشدن از پرستار یا مراقب چندان احساس ناراحتی نمی کنند این کودکان به هنگام ترس برای کسب آسایش و آرامش به والدین یا پرستار رو می آورند این کودکان هر گونه تماسی که از سوی والد برقرار شود را با آغوش باز می پذیرند و با رفتار مثبت به آن واکنش نشان می دهند این کودکان با وجودی که از غیبت والدین خیلی احساس ناراحتی نمی کنند اما آنها را به وضوح بر بیگانگان ترجیح می دهند والدین این کودکان معمولا تمایل بیشتری برای بازی با کودکانشان دارند به علاوه این والدین به سرعت به نیاز های کودکانشان واکنش نشان می دهند و به طور کلی نسبت به والدین کودکانی که دلبستگی نامطمئن دارند به فرزندانشان پاسخگو ترند در بزرگسالان کسانی که دلبستگی مطمئن دارند معمولا به دنبال روابط قابل اعتمادترو پایدارتری هستند سایرویژگیهای کلیدی دلبستگی مطمئن در بزرگسالان شامل خودباوری زیاد ،لذت بردن از روابط صمیمانه ،جستجوی حمایت اجتماعی و توانایی در به اشتراک گذاشتن احساسات با دیگران است پژوهشگران در یک مطالعه دریافتند که زنانی که دارای سبک دلبستگی مطمئن هستند احساسات مثبت تری دربارۀ روابط عاطفی و عاشقانۀ خود دارند (مک کارتی ،۱۹۹۹)
دلبستگی دو سو گرا به عنوان بزرگسال :
۱-بی میلی نسبت به نزدیکی با دیگران
۲-نگرانی از اینکه طرف مقابل واقعا آنها را دوست نداشته باشد
۳-پریشانی و آشفتگی به هنگام خاتمه یافتن یک رابطه
دلبستگی دوسوگرا به عنوان کودک

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  1. نگرانی از غریبه ها

 

۲- اندوهگین شدن به هنگام ترک والدین
۳- ظاهرا با بازگشت والدین به آرامش دست نمی یابند
کودکانی با دلبستگی دو سوگرا به شدت نسبت به بیگانگان مشکوک هستند این کودکان به هنگم جدا شدن از والد یا پرستار ناراحتی زیادی نشان می دهند اما با بازگشت آنها نیز به نظر نمی رسد آرامش یافته باشند . در بعضی موارد کودک ممکن است والدین را طرد کند و به سراغ آنها نرود و یا به طور آشکار به آنها پرخاش کند بر طبق مطالعات کاسیدی برلین (۱۹۹۴) دلبستگی دو سو گرا نسبتا غیر متداول است و تنها در ۷ تا ۱۵ درصد کودکان وجود دارد کاسیدی و برلین در مورد مطالبی که دربارۀ دلبستگی دو سوگرا نوشته شده است نیز دریافتند که پژوهش های مشاهده ای همگی دلبستگی دوسوگرا –نامطمئن را با در دسترس نبودن مادر به قدر کافی مرتبط دانسته اند این کودکان که به تدریج بزرگتر شده اند معلمانشان آنان را وابسته و متکی به دیگران توصیف کرده اند در بزرگسالان کسانی که دلبستگی دوسوگرا دارند غالبا تمایلی به نزدیک شدن به دیگران ندارند و نگرانند که طرف مقابلشان متقابلا به احساسات آنان پاسخ ندهد این امر به قطع متوالی رابطه غالبا به دلیل احساس سرد شدن رابطه و دوری می انجامد. این افراد پس از خاتمه یافتن یک رابطه بسیار احساس آشفتگی و پریشانی می کنند .کاسیدی و برلین الگوی آسیب شناسانه دیگری را نیز در بزرگسالانی که سبک دلبستگی دو سو گرا دارند توصیف کرده اند بدین ترتیب که این افراد به عنوان منبع امنیت به کودکان کو سن و سال وابستگی پیدا می کنند ( کاسیدی برلین ، ۱۹۹۴ ) .
دلبستگی اجتنابی به عنوان بزرگسال
۱-مشکل در برقراری روابط صمیمانه و نزدیک
۲-کم علاقگی به روابط اجتماعی و عاشقانه
۳-ناتوانی یا عدم تمایل به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات با دیگران
دلبستگی اجتنابی به عنوان کودک
۱-احتمال دوری گزیدن از والدین
۲-درجستجوی ارتباط با والدین و کسب آرامش از آنها نیستند
۳-ترجیح ندادن و یا ترجیح دادن کم بین والدین و بیگانگان
ویژگی های دلبستگی اجتنابی
کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند از والدین و پرستاران دوری می کنند این اجتناب غالبا پس از یک دوره غیبت ابراز می شود این کودکان ممکن است توجه والدین را رد نکنند اما نه در صدد جلب توجه آنان بر می آیند و نه کسب آرامش و آسایش از ارتباط با آنها می کنند این کودکان بین والدین خود و یک فرد کاملا غریبه ترجیحی قائل نمی شوند در بزرگسالان کسانی که دلبستگی اجتنابی دارند در برقراری روابط نزدیک و صمیمانه مشکل دارند این افراد سرمایه گذاری عاطفی چندانی در برقراری روابط با دیگران نمی کنند و در صورت خاتمه یافتن یک رابطه نیز زیاد ناراحت نمی شوند آنها معمولا با بهانه هایی (مثل درگیری های کاری )از برقراری روابط نزدیک اجتناب می کنند . پژوهش ها همچنین نشان داده اند که بزرگسالانی با سبک دلبستگی اجتنابی ،بیشتر پذیرای روابط جنسی اتفاقی و تصادفی هستند دیگر ویژگی های متداول این افراد عبارت است از ناکامی از پشیمانی از دوستان و نزدیکان در خلال لحظات پر استرس و نیز ناتوانی در به اشتراک گذاشتن احساسات،افکار و هیجانات با دیگران (فینی،نولروپتی۱۹۹۳) .
دلبستگی سازمان نیافته
در ۱سالگی
۱-نشان دادن ترکیبی از رفتارهای اجتنابی و مقاومتی
۲-ممکن است گیج سر در گم یا نگران به نظر برسد
در ۶سالگی

 

 

    1. نقش والدین در بازی کردن

 

  1. ۲-برخی کودکان برای والدینشان مانند پرستار عمل می کنند

 

ویژگی های دلبستگی سازمان نیافته : این کودکان نشانه های کمبود رفتارهای واضح و روشن دلبستگی از خود نشان می دهند کنش و واکنش آنها نسبت به پرستاران غالبا رفتار ترکیبی شامل اجتناب و مقاومت است این کودکان گیج به نظر می رسند و گاهی اوقات در حضور پرستاران سردرگم یا نگران هستند مین و سولون (۱۹۸۶) اظهار کرده اند که رفتار ناسازگار از جانب والدین می تواند عامل پدید آمدن این سبک دلبستگی باشد مین و هس (۱۹۹۰) در پژوهش های بعدی به این نتیجه رسیدند که والدینی که هم بصورت عامل ترین و هم عامل اطمینان برای کودکانشان جلوه گر میشدند در پیدایش این سبک دلبستگی در کودکان نقش دارند زیرا کودک از کنار والدین بودن هم احساس ترس و احساس آسایش می کند و این امر به سردرگمی او می انجامد . دلبستگی را می توان یک الگوی رفتاری خاص در نظر گرفت که در اکثر جوامع برای رشد سالم اهمیت حیاتی دارد و زمانی دلبستگی مطلوب به وجود می آید که در سال اول زندگی کیفیتی متقابل و خوشایند بین کودک و مادر یا نگه دارنده ،شکل گرفته و این رابطه گرم صمیمانه و پایا بین کودک و مادر است که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است ( رمضانی ، ۱۳۸۶ ) .
از جمله مهم‌ترین عواملی که تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی است رابطه او با مراقب یا مادرش است وجود یا عدم وجود این رابطه و همچنین چگونگی و کیفیت این رابطه بین نوزاد و مراقب او مورد توجه بسیاری از روانکاران و روانشناسانی نظیر فروید، ملانی کلاین، سالیوان، اریکسون و بولبی قرار گرفته است؛ که در این بین بولبی به طور منظم و منسجم به مطالعه و بررسی این رابطه تحت عنوان دلبستگی پرداخته است. دلبستگی مفهومی است که ریشه در کارهای کردار شناسان دارد و دارای بار مفهومی روان تحلیل گرایانه نیز است .
بالبی تاکید می‌کند که هیجان‌ها جزء اساسی دلبستگی هستند و نیز کودکان با سبک دلبستگی ایمنی دارای تجارب سرشار از ایمنی و به دور از اضطراب مختل کننده هستند و در مقابل، کودکان با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دو سوگرا) دنیا را محیطی ناامن واسترس‌زا تصور کرده و توانایی موثر و سازنده‌ با مشکلات و موقعیت‌های تنش‌زا را ندارند . .
به طور کلی کودکان با سبک دلبستگی ایمن خواهان تعامل و همکاری و رفتار چسبندگی به مراقب خود بوده و در حضور او احساس راحتی می‌کنند. کودکان با سبک دلبستگی اجتنابی از این که به رابطه دوسویه با مراقب خویش بپردازند اجتناب کرده و رفتاری حاکی از عدم راحتی نشان می‌دهند. در نهایت کودکان با سبک دلبستگی ناایمن دو سو گرا رفتار متعارض با مراقب خویش نشان می‌دهند، که از یک طرف خواهان گرایش به مراقب و تعامل با او بوده و از سوی دیگر خواستار گریز یا اجتناب از او هستند.
به طور کلی می‌توان گفت یکی از عوامل شکل‌گیری شخصیت در بزرگسالی کیفیت دلبستگی در زمان کودکی فرد می‌باشد؛ از این رو پرداختن به نظریه دلبستگی می‌تواند راهی برای مطالعات موردنظر در زمینه رشد و شکل‌گیری شخصیت افراد در آینده باشد( رمضانی ، ۱۳۸۶ ) . .
اساس زیستی نظریه دلبستگی
موضوع اصلی نظریه دلبستگی این است که برای دلبستگی یک اساس زیستی در نظر گرفته شده که به موجب آن بالبی (۱۹۷۳) معتقد است که رفتار انسان‌ها با یک سری سیستم‌های کنترل رفتاری تنظیم می‌شود. «سیستم‌های کنترل رفتاری» به عنوان سیستم‌های کنترلی و تنظیم کننده عمل می‌کنند، بدین معنی که سیستم کنترل با یک سری ویژگی‌های محیطی، روشن یا فعال می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *