برای نمونه در فیلیپین صخره‏های مرجانی به طور کامل نابود شده ‏اند. طبق آمار سازمان اقیانوس شناسی آمریکا، مرجان ها از گونه های در حال انقراض اند. تخریب و نابودی مرجان ها بسیار بحران ساز است چرا که در هر 15 ‏سال فقط به میزان یک متر رشد مرجانی را شاهد خواهیم بود. نابودی صخره های مرجانی یعنی هجوم طوفان های مرگ بار و تخریب تاسیسات موجود در سواحل، یعنی به خطر افتادن معیشت ساحل نشینان، یعنی نابودی صنعت جهانگردی و شیلات، یعنی نابودی تنوع زیستی و از طرفی نابودی تنوع زیستی یعنی نابودی جامعه.
2 ـ 3 ـ 4. وضعیت سواحل مرجانی ایران
مزاحمت های انسانی در سواحل ایران به صورت سه منبع اصلی قابل تقسیم است:
1ـ گسترش شهرها؛
2ـ استخراج و بهره برداری و حمل و نقل نفت؛
3ـ منابع آلاینده با منشا خشکی.
بیشترین مناطق مرجانی ایران در خلیج فارس، در اطراف جزایر خارک و خارکو در شمال و اطراف جزایر جنوبی بین لاوان تا هرمز از جمله جزایر هندورابی، کیش، فارور، بنی فارور، سیری، لارک، هنگام، تنب کوچک و بزرگ، ابوموسی و قشم یافت می شود. بیشترین میزان تخریب سواحل مرجانی ایران در جزیره‏های لاوان، کیش و نایبنده بوده ‏است. در جزیره ‏کیش بیشترین عامل تخریب، به توسعه گردشگری و صید ماهیان زینتی و خوراکی، لنگرانذازی قایق ها، تورهای صیادی و ساخت و ساز بی رویه مربوط می شود.
نایبند با از دست دادن 42 درصد پوشش مرجانی بالاترین میزان تخریب مرجان ها را در سواحل ایران به خود اختصاص داده ‏است (قلیچ پور، 1392: 38). در این منطقه به علت توسعه صنایع نفت و گاز “طرح توسعه پارس جنوبی”، به شدت رسوب گذاری و آلودگی های نفتی و شیمیایی منطقه
بالا رفته است و در چند سال اخیر این توسعه به علت نادیده ‏گرفتن اصول و قوانین محیط زیستی به قیمت نابودی ده ‏ها هزار هکتار از سواحل مرجانی خلیج نایبند تمام شده ‏است. در خارک و خارکو علاوه ‏بر عوامل یاد شده‏، آلودگی نفتی ناشی از فعالیت شرکت نفت باعث ایجاد سطوح بالای هیدروکربن های نفتی و نابودی آبسنگ های مرجانی شده ‏است. مرجان های جزیره ‏قشم بر اثر توسعه بی رویه، ورود فاضلاب های صنعتی، شهری و هجوم انواع آلاینده ‏ها به درون دریا دچار مرگ تدریجی شده ‏اند.
مرجان های جزیره ‏فارور، لاوان و هندورابی به علت برداشت های غیر قانونی توسط صیادان و افراد سودجو در قسمت های وسیعی بافت خود را از دست داده ‏اند.
2 ـ 4. پیشینه پژوهش
با توجه به بررسی های صورت گرفته در کتابخانه مرکزی سازمان منطقه آزاد کیش و پایگاه
داده های علمی ایران و پایگاه مقالات علمی در ایران در زمینه برنامه های مدیریتی سواحل و محیط زیست خلیج فارس به خصوص جزیره کیش 17 تحقیق صورت گرفته است و در خارج از کشور
نمونه های زیادی موجود می باشد که به 10 مورد از آن ها نیز اشاره شد، که در مجموع به صورت دسته بندی شده در دو جدول به شرح ذیل تدوین گردیدند.
جدول 2 ـ 2. پژوهش های داخلی
ردیف عنوان رویکرد و نتیجه منابع
1 برنامه ریزی راهبردی پژوهش زیست فناوری دستیابی به سیاستهای ملی ایجاد علم و فناوری در زمینه زیست فناوری از ابعاد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی و امنیتی با اختصاص مبلغ 300 میلیون دلار طی یک دوره 5 ساله. (صنعتی، محمدحسینی و منوچهر نورایی، پاییز 1381)
2 بررسی روند و علل تخریب آبسنگها و جزایر مرجانی آبسنگ های مرجانی به مثابه با ارزش ترین زیستگاه های حساس محیط زیست دریایی خلیج فارس مستلزم توجه و مراقبت ویژ ه ای هستند، زیرا آبسنگ های مرجانی، سیستم های بیولوژیکی بسیار حساس هستند که به واسطه فعالیت های انسانی به شدت تهدید شده و در نتیجه بیشترین آسیب را از تراکم جمعیت در نواحی ساحلی می بینند .این تهدیدات از طریق صید و صیادی بی رویه، افزایش رسوبات، ورود حجم بالای روان آب ها به اکوسیستم های دریایی، آلودگی شیمیایی، توسعه نواحی ساحلی از طریق توسعه شهرها، حمل و نقل و توریسم، رشد بی رویه جمعیت، کمبود منابع و فقدان مدیریت در دستگاه های حساس دریایی و به ویژه آبسنگ های مرجانی وارد می شود و از آنجائیکه در گذر زمان ظهور، انقراض و بازگشت مجدد آبسنگها فرایندی است که به کندی صورت می گیرد، این احتمال وجود دارد به هنگام بازگشت آنها جامعه انسانی کنونی از بین رفته باشد. (گلمروی، دل آرام و فرحناز لگزایی، آبان 1386)
3 مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش تهیه و اجرای طرح مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش با استفاده از مجموعه ای از قوانین، آیین نامه ها و و وضع مقررات ویژه در محدوده های ساحلی متناسب با توان و ظرفیت محیط طبیعی منطقه. مطالعات تعیین عرض نوار ساحلی در مناطق مختلف جزیره کیش، توسط سازمان منطقه آزاد کیش (دی ماه 1386)
4 مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش شناخت شاخص های اکولوژیکی در ارزیابی سلامت زیستگاه های ساحلی و فراساحلی و توسعه پایدار آنها. مطالعات پایش و ارزیابی ـ اکولوژی دریا، توسط سازمان منطقه آزاد کیش (دی ماه 1386)
5 مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش پس از معرفی مختصری از جزیره کیش به بررسی مسائل و مشکلات حال و آتی جزیره پرداخته شده و سپس براساس نتایج بررسی پرسشنامه ها به قابلیت های اقتصادی ـ تجاری جزیره پرداخته شده است. ارائه مشکلات موجود و پیش بینی مشکلات آتی، توسط سازمان منطقه آزاد کیش (دی ماه 1386)
6 مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کی
ش مطالعه درخصوص شناخت منابع آلاینده محیطی مطالعات پایش و ارزیابی ـ آلودگی، توسط سازمان منطقه آزاد کیش (دی ماه 1386)
7 مطالعات تهیه طرح جامع مدیریت سواحل و محیط زیست جزیره کیش پس از تهیه مدل توان اکولوژیکی جزیره، نقاط قوت و ضعف جزیره از حیث محیط زیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از شناخت فرصتها و تهدیدات زیست محیطی که در اثر فعل و انفعالات اقتصادی، اجتماعی و .. در داخل و خارج جزیره به وجود آمده با استفاده از مدل تحلیل SWOT نسبت به ارایه طرح مدیریت زیست محیطی جزیره با استفاده از رویکرد استراتژیک پرداخته است. وضعیت موجود محیط زیست جزیره کیش، توسط سازمان منطقه آزاد کیش (دی ماه 1386)
8 بررسی اثرات زیست محیطی کاهش آبسنگهای مرجانی بر تنوع زیستی ماهیان در اکوسیستم های دریایی استراتژی های گوناگون حفاظت از تنوع زیستی دریایی نیازمند درک این مطلب است که گونه ها به تنزل وضعیت زیست محیطی زیستگاهشان واکنش نشان می دهند چنانکه که برخی از گونه های وابسته با کاهش پوشش مرجانی کاهش یافته و میزان تنوع در جوامع ماهیان ارتباط مستقیمی با وضعیت زیستگاهشان دارد. (دل آرام گل مروی، اسفند 1387)
9 نگرشی بر عوامل تهدیدکننده بقای مرجانها در خلیج فارس عوامل متعدد طبیعی و انسانی از جمله آلودگی، گونه های مهاجم و شکارچی، بیماریها، سفیدشدگی مرجان و تغییرات جهانی دما، حضور غواصان و صیادان غیرمجاز، نفتکش ها، لنگراندازی و برخورد لنگر کشتی ها با صخره های مرجانی، افزایش غلظت آب بر اثر احداث اسکله های نفتی و باراندازها، خاکبرداری، پسابهای خارج شده از کارخانجات تصفیه آب و نیروگاههای بزرگ برق و غیره، باعث نابودی و خفه شدن مرجان ها در خلیج فارس گردیده اند، به طوری که این موجودات دیگر قادر به تأمین غذای خود از آب نیستند .از بین رفتن اکوسیستم ریفهای مرجانی، روی بسیاری از گونه های آبزی، همچنین بر انسانهایی که امرار معاش آنها به منابع موجود در ریف وابسته است، اثرات مخربی را به جای می گذارد. (فکراندیش، حکیمه، راضیه رافعی و اعظم رافعی، 1388)
10 اثر سفیدشدگی مرجانهای جزیره کیش بر روی شکم پایان از بین رفتن مرجانهای جزیره کیش سبب کاهش برخی گونه ها و ازدیاد مخرب تعدادی دیگری از گونه ها می گردد که این امر سبب نابودی شدیدتر مرجانهای باقی مانده می شود. (صالح دوست، آزاده، زمستان 1388)