برنامه های استراتژیک، سازمان یادگیرنده

Business and design concept - lot of white pencils and yellow color pencil on black background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

یادگیری را در همه عملیات سازمانی وارد کنید. سازمان ها باید به طور اساسی به طراحی مجدد مشاغل بپردازند، به طوری که تولید و یادگیری به طور لاینفکی درهم آمیخته شوند. در چنین محیط‌هایی سازمان به میدان عمل تبدیل شده که یک نوع حرکت مستمر بین عملکرد و اجرا ایجاد می کند.
سیاست های پرسنلی را اتخاذ کنید که سازمان های یادگیرنده ایجاد می کنند.
یکی از کارآمد ترین شیوه های متوجه کردن سازمان به یادگیری و یادگیرندگان، به کارگیری آن دسته از سیاست های پرسنلی است که به یادگیری پاداش می دهند. سازمان های یادگیرنده افرادی را استخدام می‌کنند که به طور مستمر یادگرفته و از توسعه و کشف استعدادهایشان لذت می برند.
یادگیری را شناسایی کنید و پاداش دهید.
اصل “کاری که پاداش دارد انجام می شود” در سازمان های یادگیرنده در حد اعلاء معتبر و محترم است.
اثر مزایای یادگیری را ارزیابی کرده گسترش دهید.
شرکت هایی که به تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده امیدوارند، باید انواع شیوه های سنجش یادگیری را توسعه دهند، تمرکز صرف بر سنجش نوعی خروجی ها سبب می شود که اثرات یادگیری بر سایر ارزش‌های رقابتی از قبیل کیفیت چگونگی تحویل کالا یا خدمات با ارائه محصول نوین نادیده گرفته شود.
فرصت های یادگیری زیاد را ایجاد کنید.
به طور کلی هر قدر فرصت های یادگیری بیشتر باشد، یادگیری بیشتری رخ می دهد و در نتیجه یادگیری بیشتر و بهتری ایجاد می شود. سازمان های یادگیرنده هم مطلوبیت و فرصت برای یادگیری ایجاد می کنند.
برای یادگیری، وقت اختصاص دهید.
یادگیری هنگامی که کارکنان در حال عجله هستند دشوار است و به آسانی به وسیله فشار لحظه ها فراموش می شود.
اختصاص وقت برای یادگیری، یکی از مهم ترین گام ها در ایجاد سازمان یادگیرنده است. یادگیرندگان برای ارزیابی و تحلیل، اندیشیدن در باره برنامه های استراتژیک، موشکافی در نیازهای مشتری، ارزیابی سیستم‌های کاری موجود و توسعه محصولات نوین، نیاز به زمان دارند.
برای یادگیری محیط فیزیکی مطلوب ایجاد کنید.
همه ما از تأثیر محیط فیزیکی بر کیفیت و کمیت آگاه هستیم ما در محیط هایی پر سر و صدا، شلوغ و ملال‌آور به سادگی یاد نمی گیریم، شرکت ها می توانند محیط هایی را ایجاد کنند که از یادگیری به شیوه‌های متعددد پشتیبانی کند.
یادگیری در شغل را به حداکثر برسانید.
امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که 90 درصد همه یادگیری ها در کار رخ می هد. بنابراین برای مدیران و سایر کارکنان بسیار اثر بخش و کارآمد است که نه تنها یادگیری رخ داده را تشویق کنند بلکه فرصت های مستمر یادگیری را ایجاد کرده برای خلق ذهنیت یادگیرنده و نقاد تلاش نمایند (مارسیک و واتکینز، 1999).
یادگیری بهنگام ایجاد کنید نه موردی.
همچنان که سرعت کسب و کار افزایش می یابد و نیازهای مشتریان، شرکاء و سایر مشارکت کنندگان با سرعت بیشتری تغییر می یابد کارکنان نیز با سرعت زیادتری به دانش مربوط نیازمند می شوند اما دوره های آموزشی یک هفته ای و فوق برنامه ها به دلیل کاهش توانایی شان در ارائه سریع یادگیری مفید، به سختی تعدیل و اصلاًح می شوند. برای کسب حداکثر بازدهی باید یادگیری ها کاربردی تر شوند.
اجرای یادگیری به هنگام برای هر سازمانی دشوار است. این نوع یادگیری مستلزم زیرساخت های اساسی است که چند بعدی، انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری بوده از طرف دیگر باید قادر به ارائه اسناد، برنامه های یادگیری و نمونه هایی از محصول مجازی در قلمرو وسیع باشد. این نوع یادگیری اغلب فراتر از مرزهای سنتی است (منوبل، 2001: 40).