می 7, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

آنها نیاز است، پس باید آنان را با روش تقسیم صفحه ترکیب کرد(پیوست شماره ۵).
______________________
۱- Outline System
۲- Stewart
۳- Split Page
طراحی صفحه :
صفحه یادداشت از طول نصف گردیده سپس یک خط وسط صفحه کشیده و یادداشت های کلاسی در یک طرف از صفحه و رئوس مطالب متن درس در طرف دیگر قرار داده می شود. دراین صورت هنگام مطالعه هر دومنبع در دسترس خواهد بود. یادداشت های کلاسی و متن درس با هم یکپارچه شده اند. برخی از دانشجویان اضافه کردن ستون سوم برای سوالاتی که نیازاست از استاد بپرسند را پیشنهاد میدهند(رینولدز۱،۲۰۰۸) .
۵- سیستم یکپارچه یادداشت برداری پالماتیر۲:
سیستم یکپارچه یادداشت برداری پالماتیر( PUNS) دانشجویان را بلافاصله بعد ازکلاس وادار به بررسی یادداشت ها ی خود و تکمیل آن ها با اطلاعات کتاب درسی مینماید. دراین روش از دانشجویان خواسته می شود به ترتیب مراحل زیر را انجام دهند:
الف- ثبت یادداشت ها :
۱- جدا کردن حاشیه ای سه اینچی(۵/ ۷ سانتیمتری) در سمت راست برگه و ثبت یادداشت ها درسمت چپ کاغذ.
۲- استفاده از رئوس مطالب برای جدا کردن موضوعات اصلی از فرعی .
۳- اختصاص فضایی در لابه لای یادداشت هابرای افزودن اطلاعاتی که زمان یادداشت برداری در کلاس ممکن است فراموش شوند.
ب- سازماندهی۳ :
بلافاصله پس از کلاس ، دو بخش به یادداشت ها اضافه می شود:
۱- برچسب ها۴ : در داخل حاشیه سمت راست برگه(۵/ ۷ سانتیمتر) قرار داده می شوند. این برچسب ها باید به طور خلاصه اطلاعات ثبت شده در یادداشت ها را توضیح دهند.
برای آزمون های عینی، برچسب می تواند به طور تصادفی به صورت فرمت سؤالات چند گزینه ای، درست نادرست وآزمون های انطباقی۵باشد. برای آزمون های تشریحی اطلاعات به واحدهای منطقی
۲- وارد کردن اطلاعات مهم: این اطلاعات به طور مستقیم به متن یادداشت های ثبت شده (سمت
_____________________________________
۱-Reynolds
۲-Palmatier’s Unified Note Taking System (PUNS)
۳-Organize
۴-Labels
۵-Matching tests
چپ) اضافه می گردند .اگر نیاز به فضای بیشتری بود می توان از پشت کاغذ استفاده کرد.
ج) ارزیابی۱ :
استاد می تواند یادداشت ها را قبل ازاین که دانشجویان اطلاعات ثبت شده را به عنوان راهنمای مطالعه مورد استفاده قرار دهند بررسی کرده تا مطمئن شود که این یادداشت ها تمام نکات مهم را تحت پوشش قرار داده اند(پالماتیر،۱۹۷۱).
۲-۱-۸ . راهکارهایی برای نوشتن یادداشت های با کیفیت
۱- استفاده از ضبط سخنرانی
در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان نمی توانند خیلی سریع هر چیزی را که استادشان در کلاس درس می گوید بنویسند، پس این ایده خوبی است که از یک ضبط صوت استفاده شود. دانشجو می تواند از دو نوار که توسط دو نفر ضبط شده برای بررسی دقت و صحت مطالب استفاده کند. به هر حال، خواه از ضبط سخنرانی و یا از یادداشت برداری دستی در کلاس استفاده شود، مهم این است که رونویسی یادداشت ها در اسرع وقت و در حالی که موضوع هنوز تازه در ذهن دانشجو وجود دارد انجام شود. با دوباره نوشتن و دوباره تایپ کردن یادداشت ها آشنایی بیشتری با موضوعات درسی پیدا شده و ذهن دانشجو آنچه راکه در کلاس گفته شده تقویت کرده و عمل نوشتن اطلاعات راتمرین می کند و راحت تر می تواند موضوعات را برای بار دوم مثلا در یک امتحان و یا یک مقاله کوتاه بنویسد(پیتزر۲، ۲۰۰۸) .
۲- تایپ یادداشت ها
بعضی وقت ها به نظر می رسد که دانشجو معنی کلمات کلیدی و یا عباراتی را که نوشته است نمی فهمد ویا به خاطر نمی آورد.گاهی اوقات هم او حتی نمی تواند دست خط خودش را بخواند، پس بهتر این است که بعد از اینکه کلاس به پایان رسید بلافاصله به نزدیک ترین لابراتوار کامپیوتررفته و
یادداشت هایش رادوباره بنویسید. او نیاز به بازنویسی عبارات به صورت افکار و جملات کامل دارد(جنکینز۳،۲۰۰۸).
۳- استفاده از رنگ
این کار ممکن است کمی زمان یادداشت برداری را طولانی تر کند ، اما مفید خواهد بود. بهتر است
_______________
۱-Evaluation
۲- Pitzer
۳-Jenkins
وقتی که یادداشت برداری انجام می شود دانشجو رنگ قلم خود را تغییر دهد وفقط با آبی یا سیاه ننویسد.تغییر رنگ درنوشتن کمک میکند که اطلاعات ۵۰ ٪ تا ۸۰ ٪ بیشتر ازدوباره خواندن آن ها حفظ گردند( واتس۱،۲۰۰۸).
۴- استفاده از یادداشت های گروهی
برای این کار هردانشجو یک گروه با برخی از همکلاسی های خود تشکیل داده و به نوبت درکلاس یادداشت برداری می کنند .زمانی که روز یادداشت برداری فردی نیست، او فقط به آنچه که در کلاس گفته میشود تمرکزمی کند و ممکن است مایل باشد نکاتی راکه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به صورت کوتاه یادداشت کند اما باید بیشتر سعی کند در کلاس شرکت کند. بعد از کلاس دانشجومی تواند یادداشت ها را از همکلاسی های خود گرفته وکپی کند، ولی بهتر است آنها با دست کپی شوند برای اینکه در حال نوشتن در ذهن خود آنچه را که در کلاس رخ داده مرور می نماید (وینینگ۲ ،۲۰۰۸) .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.