می 17, 2021

پایان نامه تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

شناسایی عواطف موجب کسب آگاهی نسبت به آن­ها شده، زمینه درک صحیح عواطف دیگران را فراهم می­نماید. کاربرد عواطف موجب تولید عقاید، بروز یک احساس یا تقویت روح همکاری گروهی را فراهم می­آورد. درک و فهم هیجان­ها و عواطف موجب کسب بینش نسبت به انگیزه های افراد شده ما را نسبت به نقطه نظرهای دیگران، آگاه­تر می‌نماید. دیدن مسائل از دیدگاه دیگران، فکرهای قالبی پرتعصب را درهم می‌شکند و به این ترتیب راه را برای شکیبایی و پذیرش تفاوت‌ها باز می‌کند. در جامعه‌ای که به طرزی فزاینده کثرت‌گرا می‌شود، این توانایی‌ها بیشتر از هر وقت دیگری مورد نیازند، زیرا به افراد امکان می‌دهند با احترام متقابل با هم برخورد کنند و مبادله‌های اجتماعی پرثمر را امکان‌پذیر می‌سازند (موسوی، 1390).

هوشیاری، یک عامل پیش بینی کننده خیلی خوب برای عملکردهای شغلی محسوب می‌شود. خوش بینی، یک عامل مهم و سازنده در برخی موقعیت های شغلی و سبک های خاص رهبری می‌باشد. تحمل استرس، مرکز بینش افراد برای موقعیت‌های استرس­زا و تحمل استرس مهم است. مدیریت افراد و تمایل آنها برای تعاملات اجتماعی از جنبه های مهم و حیاتی مورد نیاز برای بسیاری از مشاغل محسوب می­شوند. هوش هیجانی می‌تواند سبب بهبود و اصلاح فعالیت­های حرفه‌ای و کسب مهارت­های لازم ومطلوب گردد. هوش هیجانی نمی‌تواند برای داشتن یک زندگی شاد و مرفه هم شرط لازم باشد و هم شرط کافی. شرط لازم هست اما کافی نیست. شناسایی عواطف در خود و دیگران سبب می‌شود که کارفرمایان اطلاعات ذی قیمتی را به جریان تعامل با همکاران و مشتریان خود بدست آورند. به کمک توانایی درک و فهم عواطف، ما می‌توانیم بفهمیم که چه چیزی موجب برانگیختن یا عدم برانگیختگی افراد یا گروه­ها می‌شود و در نتیجه می‌توانیم همکاری بهتری را بادیگران برنامه­ریزی کنیم. نحوه مدیریت عواطف (اداره کردن عواطف درحوزه دیگران) در محیط کار می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد و رضایت شغلی افراد داشته باشد (چرنیس، 2012).

همچنین موارد زیر را می‌توان به عنوان اهمیت هوش هیجانی بیان نمود (واناماکر، 2012):

 • ایجاد حس مسئولیت پذیری
 • ایجاد زندگی شاد و با نشاط
 • برخورد با موقعیت های خطرناک
 • ایجاد روحیه همکاری و کمک به دیگران

افرادی که از نظر هوش هیجانی در سطح بالاتری هستند، تحقیقات نشان داده است که ویژگی­های زیر را دارا هستند (نیوکومب، آشکاناسی، 2012):

 1. یادگیرندگان بهتری هستند
 2. مشکلات رفتاری کمتری دارند.
 3. هیجان­های خود را بخوبی بیان می‌کنند.
 4. به حرفهای دیگران خوب گوش می‌کنند.
 5. از خود خشونت کمتری نشان می‌دهند.
 6. دوستان زیادی پیدا می‌کنند.
 7. خوشحال و با نشاط هستند.
 8. تحمل مشکلات در آنها زیاد است.
 9. درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند.متن کامل :

  پایان نامه ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان