می 7, 2021

تاریخچه تبلیغات در ایران، آگهی های تبلیغاتی

2-4 تاریخچه تبلیغات در ایران:
اما در ایران نخستین وسایل آگهی رسانی، نصب تابلو و جارچیها بوده است و استفاده از آگهی در ایران به ادوار باستان باز می گردد. اما پیشینه آگهی در تاریخ معاصر، نخست به صورت دیوارکوب و درج در نشریه ها باب شده و سپس رواج پیدا کرد. باید دانست که پیشینه آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین ترتیب بوده است:
دیوار کوب، نشریه های ادواری ، کتاب، سینما، رادیو وتلویزیون و …. افزون بر اینها نشر آگهی های مستقیم – به تقلید سایر کشورها – به اشکال مختلف دیگر، از جمله به صورت انتشار کتابچه یا به اصطلاح بروشور و کاتالوگ و یا سالنمای اختصاصی نیز در کشور ما مرسوم بوده است.
در عهد قاجار آگهی حداقل سه نام داشت است: ابتدا (( اعلامنامه)) و (( اشتهارنامه)) که قبول عامه نیافته است و سپس(( اعلان)).اعلان، عربی و مصدر باب افعال است و به معنی آشکار کردن و علنی ساختن است. در المنجد در زیر ماده (( علن)) اعلان را چنین معنا کرده است: ((آن چیزی است که بازرگان یا غیر او در کاغذهای پراکنده و یا در نشریه های مخصوص منتشر می کنند یا بردیوارها نصب می شود یا پخش می شود میان مردم و اعلان می شود در آن هر چه را بخواهند ترویج کنند)).
به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال 1314 واژه آگاهی، جایگزین اعلان شد. اما مختاری، رئیس وقت اداره کل شهربانی طی نامه ای به شماره 5982/48380 به تاریخ 12/07/1315 از (( ریاست وزرا)) درخواست کرد که چون (( کلمه آگاهی جهت تأمینات اداره کل شهربانی تعیین شده است، مستدعی است امر فرمایند به کلیه وزارتخانه ها و دوایر دولتی دستور صادر گردد از استعمال کلمه آگاهی به جای اعلان خودداری نمایند)).
عباس میرزا نایب السلطنه نخستین ایرانی است که پیش از انتشار نشریه در ایران به مطبوعات اروپا آگهی داد. نخستین نشریه ایران یک اعلان مطبوعاتی محسوب می شود، اما در نسخه های موجود این نشریه بی نام ایران، در عهد محمد شاه قاجار آگهی دیده نمی شود. از این رو ناگزیریم که پیشینه آگهی در مطبوعات ایران را عهد ناصر الدین شاه قاجار بدانیم. تا سال 1316 هیچ گونه شرکت تبلیغاتی در کشور تاسیس نشده بود و در واقع تا قبل از این سال ، تبلیغاتی که در رسانه ها ارایه می‌شد به شکل شخصی و یا ارتباطی که با رسانه ایجاد می شد عنوان می گشت. در سال 1316اولین شرکت تبلیغاتی در ایران راه اندازی گردید.
کانون آگهی زیبا اولین مؤسسه تبلیغاتی و آگهی در ایران بوده است که اندیشه تاسیس آن در سال 1316 خورشیدی شکل گرفت. تا سال 1337 خورشیدی در تهران هجده کانون آگهی فعال شد.این شرکتها کما بیش به شکل نه چندان حرفه ای در حوزه تبلیغات فعالیت داشتند به گونه ای که تا به امروز بیش از 1000 شرکت تبلیغاتی وجود دارد که به امر تبلیغات اشتغال دارند.(همان منبع:43-39)
2-5 کارکرد تبلیغات چیست؟ به چه دلیل ما از تبلیغات استفاده می کنیم:
1) کمک به معرفی کالای جدید در بازار.
2) پیشبرد فروش کالاها و خدمات از طریق اطلاع رسانی و متقاعد کردن افراد.
3) کمک به مشهور شدن و با حسن نیت عمل کردن شرکت که جزء عناصر اصلی در برخورد با رقبای بازار است.
4) آموزش افراد درباره ی کالاهای جدید و روشهای استفاده از آنها.
5) تسهیل در تولید انبوه.
6) تبلیغ منبع مهم درآمد روزنامه ها و مجلات است.
7) تحریک فعالیتهای تحقیق و توسعه تبلیغات به عنوان یک فعالیت باراریابی رقابتی درآمده است.
همانطور که در بالا اشاره گردید تبلیغات برای همه افراد در جامعه مفید و سودمند است. (سلیمانی بشلی, و غیره, 1375)
2-6 ضرورت استفاده از تبلیغات و نقش آن در سهم بازار:
همانطور که قبلاً ذکر گردید تبلیغات یکی از متداولترین ابزارهایی است که شرکت ها برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می کنند.
فقط واحد های اقتصادی به تبلیغات روی نمی آورند، بلکه موزه ها ، مؤسسات و سازمان های خیریه و مؤسسات دولتی هم جوامع مختلفی را برای تبلیغ هدف گیری می کنند. آگهی های تبلیغاتی وسیله ای بسیار با صرفه برای انتشار پیام هاست. خواه هدف از آن ایجاد رجحان نسبت به نام تجاری برای نوشابه کوکا کولا باشد یا هدف آن باشد، که مردمان یک کشور از مصرف مواد مخدر پرهیز نمایند.