می 7, 2021

تاریخچه تحقیقات انجام شده در مورد شادی و عامل های تشکیل دهنده اون

تاریخچه تحقیقات انجام شده در مورد شادی:

خوشحال بودن از مواردیه که آدما از دیر باز به دنبال اون بودن. فلاسفه و محققان همیشه به دنبال جواب این سؤال بودن که آدم چیجوری می تونه به طور متعادل خوشحال زندگی کنه. اولین تحقیق تجربی در مورد خوش حالی درسال (1912) دربین علم آموزان یه مدرسه پسرونه در انگلیس انجام شد در این مطالعه بر سطح لذت علم آموزان تمرکز شده. بعد از جنگ جهانی دوم تعداد پژو هشای مربوط به خوش حالی زیاد شد ودر این پژوهشا توجه ازسطح لذت به اندازه کلی خوش حالی تغییرکرد(وینهوون[1]، 1984). از سال 1960 به بعد پژوهشای مربوط به خوش حالی کلی شدیدا زیاد شد در دهه 1960 مؤسسات پژوهشی آمریکا، کار خود رو در مورد امتحان اندازه خوشحال کامی شروع کردن، این کار به چند تحقیق سنتی منجر شد. در بین سالای دهه 1970 تحقیقات مربوط به شاخصای اجتماعی آمریکا با محوریت بررسی شادی مردم انجام شد. کمپل[2] و همکاران در سال 1976 کتاب کیفیت زندگی آمریکایی و اندروز و ویتی[3] شاخصای اجتماعی سلامتی رو به رشته تحریر در بیارن که موضوع اصلی اونا اندازه و چگونگی شادی مردم آمریکا بود. موضوع شادی در کشورای دیگه هم مورد بررسی قرارگرفتهه. آلاردت[4] در سال 1976 به بررسی کشورای اسکاندیناوی از نظر جنبه های رفاه اجتماعی و اندازه شادی اونا پرداخت. در استرالیا هم هدی و ویرینگ [5] درسال 1992 اولین اندازه گیری بزرگ اندازه طولی رو با عنوان فهم شادی انجام دادن. مجلات روان شناختی مثل مجلات شخصیت و روان شناسی اجتماعی هم شروع به منتشر کردن مقالات مربوط به شادی کردن. در سال 1999وینهوون کتاب سه جلدی همبستهای شادی رو که در اون 630 زمینه پیدا کنی کلی رو در سراسرجهان  دوباره جدا سازی و بررسی کرده بودن، بوجود بیاره. آرگایل هم در سال( 2001 ) کتاب روان شناسی شادی رو منتشر ساخت. ایشون در این کتاب به طور تخصصی به تعریف شادی و عوامل مؤثربرآن پرداخته، هم اینکه سلیگمن در سال(2002) کتابی با عنوان شادمانی اصیل منتشر ساخت (آرگایل، 1383،ص22).

مؤلفه های تشکیل دهنده شادمانی:

شادی از عوامل چندی مثل رضایت اززندگی، رضایت از بحث های خاص زندگی، وجود احساسات مثبت(خلق و احساسات خوب) و از دست دادن نسبی احساسات منفی(خلق و احساسات نا خوب) تشکیل می شه این مؤلفه ها رو میشه به اجزای کوچکترتقسیم کرد. احساسات مثبت رو میشه تحت مفاهیمی چون خوشی، وجد، رضایت، غرور، محبت و شوق تقسیم بندی کرد. احساسات منفی رو هم میشه به شکل مفاهیمی مثل احساس گناه، شرم، غمگینی، اضطراب و نگرانی، خشم، استرس، افسردگی و حسادت طبقه بندی کرد. رضایت از زندگی رو هم میشه به اجزایی مثل رضایت از زندگی فعلی، رضایت از گذشته، امید به آینده ورضایت از دیگر افراد مهم در زندگی تقسیم بندی کرد. رضایت از بحث های مهم رو هم میشه به بحث هایی چون کار، خونواده، تفریح، سلامتی، امور مالی خود و گروه تقسیم بندی کرد(ادینگتون و شومن،2004).

خونواده

[1]-Veenhoven

[2]-Campbell

[3]-Andrews and Vity

[4]-Allardt

[5]-Heady and wearing