تبلیغات اینترنتی، سازمان های دولتی

رسانه بازاریابی دو طرفه و کانال تعاملی برای تحریک فروش (karjalout et al,2004)
استفاده از یک رسانه بی سیم برای ارائه اطلاعات بر اساس زمان و مکان و شخصی شده به مشتری برای ترفیع کالاها، خدمات و ایده ها و بدان وسیله سود بردن تمام ذینفعان (scholar,2005 ).
2.7.2) تعاریف تبلیغات موبایلی
تبلیغات مو بایلی هر شکل از بازار یابی، تبلیغات یا ترفیع فروش که مشتریان را مورد هدف دارد و از طریق کانال موبایلی اجرا می گردد.(mma uk,2003)
تبلیغاتی که از پایانه های موبایل به عنوان سکوهای مورد هدف استفاده می کند (Bulander et al, 2005).
هدف قرار دادن مشتریان بالقوه ی مشخص با پیام های کوتاه، نتیجتا افزایش نسبت پاسخ به تبلیغات (de reyck & degraeve,2003).
ارتباطات بی سیمی که از طریق گوشی همراه به مشتریان می رسند. (faber,2004)
عمل تشویق مردم به خرید محصولات و خدمات (از طریق ) استفاده از کانال موبایل به عنوان یک رسانه برای حمل پیام تبلیغ( karjaluoto et al,2004).
پیام های کوتاهی که پیام های کسب و کار به مشتری را به دستگاه بی سیم منتقل می کند ( okazaki,2005‏).
تبلیغاتی که به دستگاه موبایل فرستاده و بر آن نمایش داده می شود ( tahtinen,2005).
‏ کانالی برای مبارزات اختصاصی که کاربران را بر حسب اینکه کجا هستند، در زمان نیازشان مورد هدف قرار می دهد.(yuan & taso,2003).
بازاریابی  به وسیله موبایل از بسیاری از رسانه های پیشین شخصی تر و خصوصی تر است زیرا وسایل بی سیم همیشه و در همه مکان ها همراه فرد هستند و فرد به شکل متناوب از آنها استفاده می کند ازطرفی این تجهیزات تنها به یک نفر تعلق دارند بنابراین پیام های بازرگانی در همان حال که به شکل مشخص یک کاربر مجزا راهدف قرار می دهند به برای مجموعه بزرگی از مشترکین ارسال می شوند تنوع موجود درمدل تبلیغات بدون سیم و استقبال صاحبان مشاغل مختلف و البته پیش آز آن ها سازمان های دولتی به افزایش محتوای پیام ها و رضایت مشترکان انجامیده است .
3.7.2) تبلیغات بدون سیم انواعی دارند می توان آن ها در دو گروه کلی جای داد که عبارتند از :
الف – تبلیغات زمینه ای یا متنی
ب – آگهی نیازمند مجوز
1.3.7.2) تبلیغات زمینه ای یا متنی
این نوع تبلیغات شامل پیام های بازاریابی است که روز صفحه موبایل ظاهر می شود ، غالبا برای مشترک رایگان بوده و بسیار شبیه تبلیغات اینترنتی هستند .در هنگام دریافت چنین پیام هایی مشترک می تواند به ان پاسخ داده یا به آن توجهی نشان ندهد . در شکل دیگری از این تبلیغات بازاریاب می تواند با حمایت مالی از شرکت های سازنده بازی از قرارگرفتن نام تجاری شرکتشان در این سرگرمی و یادآوری نام شرکت برای هربار که مشترک از بازی استفاده می کند اطمینان پیدا کند و بدین ترنیب رضایتش جلب شود . و اما در آخرین نوع بازاریاب می تواند به مصرف کننده پیشنهاد دهد که شانس خود را برای انتخاب صدای زنگ از آهنگ های پیشنهادی شرکت انتخاب کند .
2.3.7.2) آگهی نیازمند مجوز
این نوع از تبلیغات شامل پیام های بازاریابی است که از طرف شرکت ها برای دستگاه تلفن مشترک ارسال می شوند و عموما نتیجه آن یک بوق هشدار یا پیام تصویری  روی دستگاه مشترک است که پاسخ فوری وی  را خواهان است .پیام مذکور حاوی یک پیام تبلیغاتی و یک زمینه متنی (وضعیت آب و هوا ، اطلاعات پرواز یا قیمت سهام وغیره ) است این مدل بهترین مدل اجرایی برای شرایط انتخابی است ؛ شرایطی که در آن مشترک با ثبت نام خود به شرکت ها اجازه ارسال این تبلیغات را می دهد و در مقابل به مشترک اجازه کنترل ( مانند زمان مجاز برای ارسال ، مکان های مجاز ارسال و غیره ) داده می شود ( کاظمی نیا ،1385).