یکی از اهداف اسلام هدف گیری کلی برای همه ان
9.تساوی در مبدا خلقت انسانها:
اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسى که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت. و از خدایى بپرهیزید که (همگى به عظمت او معترفید و) هنگامى که چیزى از یکدیگر مى‏خواهید، نام او را مى‏برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.
10.تساوی در ماده اصلی خلقت:
ما انسان را از گِل خشکیده‏اى (همچون سفال) که از گِل بد بوى (تیره رنگى) گرفته شده بود آفریدیم.
11.تساوی در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان:
و سوگند به (نفس لوّامه و) و جدان بیدار و ملامتگر (که رستاخیز حقّ است)!
بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند (در ظاهر) براى خود عذرهایى بتراشد
12.تساوی در برابر حقوق طبیعی و وضعی قوانین لازم
گفتار سوم ) اصل جاودانه بودن
اسلام انسان را موجودی جاودانه می داند و با مرگ تنها از دنیایی به دنیای دیگر منتقل میشود. لذا دستورات و قوانین اسلام یبه گونه ای مدون شده است که سعادت دنیا واخرت را تأمین نماید و انسان را به تعالی برساند در جهان بینی اسلام دنیا مقدمه آخرت است و انسانی که در جستجوی نیک بختی است باید از تمام ظرفیت های خود بهره جوید و همه هستی را وسیله ای برای رسیدن به ارمان های الهی اش بداند تا اصل معنای واقعی انسان در وجودش متبلور شده و او را به کمال برساند و انسانی که دنیا را صراف جهان مادی نمیداند با رویکردی اخلاقی و انسانی اعمال خود را تنظیم می کند و برای زندگی جاودانه خویش نیز می کوشد. دستورات اسلام نیز جامع و مانع است و تمام ابعاد را در نظر گرفته است. حقوق اجتماعی که در اسلام وضع شده است برای همه انسان ها و ابدی است و نمی توان این حقوق را با گذشت زمان از افراد سلب نمود.
مبحث چهارم) تاریخ حقوق بشر
گفتار اول)تعریف حقوق بشر
از ابتدای پیدایش مفهوم حقوق بشر تعریف زیادی از آن شده است ولی به طور کلی هرگاه از حقوق بشر می اید منظور آن دسته از حقوقی است که انسان صرفا به جهت انسان بودن از آن برخوردار می گردد .
حقوق بشر عبارت از مجموعه از امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد، به اعتبار انسان بودن و در رابطه با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت های لازم، از آن برخوردار می باشند .
گفتار دوم) زمینه حقوق بشر
حقوق بشر در تفکر تمام دانشمندان از قرون قبل از میلاد مسیح تا قرن حاضر وجود داشته و دستخوش تغییرات زیادی شده است. فیلسوفان یونان مانند افلاطون و ارسطو و پی از آن در قرون وسطی فیلسوفانی چون اکوینا س، ابلار و اگوستین درباره ماهیت انسان، حقوق او و تکالیفش اندیشه های زیادی داشتند و درباره حقوق انسان ها بسیار نوشته اند. اندیشه برخی از آنها مانند ابلار مبنای حقوق بشر در قرن جدید قرار گرفت .
ابلار با بیان عنوان (آگاهی من از ارزش خودم ) ارزش انسان رابه بشر یاد آوری نمود و این تفکرات زمینه برای مکتب پروتستان اماده ساخت. کلیسا و تفتیش عقاید و سلب آزادی ها به حدی بر مردم و افکار مردم فشار آورد که متفکرین به این فکر افتادند تا مکتبی جدید بسازند و بر علیه حاکمیت کلیسا اعتراض کنند. نقطه پایان دوره هزاره هزار ساله تاریک و دهشتناک سلب آزادی ها و کنترل قرون وسطا از یک طرف و نقطه آغاز نهضت بزرگ آزاد اندیشی و پاره کردن زنجیره اوهام و خرافات و تفتیش عقاید در اروپا رونسانس نامیده می شود. حاکمیت علم جانشین حاکمیت کلیسایی گردید و رهایی از حاکمیت کلیسا منجر به فردیت شد .
در قرون 17 و 18دانشمندان با تفکر اومانیستی انسان محور جهان را قرار دادند و منبع حقوق فطری که خداوند بود تبدیل به انسان شد. انسان معیار همه چیز گشت و قدرت تصمیم گیری و تشخیص در انحصار انسان قرار گرفت.
در این دوره عقل بشر منبع حقوق فطری شد وفلاسفه بر این باور بودند که انسان توانایی کشف و درک حقوق طبیعی را دارد. همچنین بنابر این نظریات هدف از تأکید بر حقوق طبیعی، حمایت از حقوق فردی عنوان شد، در حالی که پیش از آن هدف از تأکید بر حقوق فطری را اجرای اراده خداوند و تأمین طاعت از او می دانستند .
گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی: