حقوق بین الملل، قوانین داخلی

Businessman holds crystal ball with rising red graph and broken white graph

34) Interview with Ambassador Carlos Pujalte, General Director of legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Mexico (Mexico City, Feb, 17, 2000).
35) Constitution of the Republic of Turkey, arts, 1, 72, reproduced in http://tbmm.gov.tr/develop/ppwa/anayasa.iki>.
اما بعضی از افراد دارای تابعیت مضاعف و بعضی از شهروندان ترکیه را که در خارج از کشور زندگی می کنند و قبلاً خدمت نظام وظیفه اجباریشان را در آن کشورها که اقامت دارند انجام داده باشند ، معاف می کنند36. مهم است که قانون ترکیه این معافیت را به هر کس دیگری که خارج از کشورش خدمت سربازی را به صورت داوطلبانه انجام داده باشد بسط و تسری نمی دهد. برای اعمال این تبعیض و وجه تمایز دولت ترکیه فهرستی از سایر دولتهایی منتشر کرده که آنها را به عنوان کشورهایی که می بایست خدمت سربازی در آن انجام شود تلقی می کند. این فهرست شامل کشورهایی از جمله اطریش ، دانمارک ، فنلاند ، آلمان ، اسرائیل ، ایتالیا ، نروژ ، سوئد و سوئیس می باشد 37. به این لیست باید اسم کشورهایی مثل السالوادور 38، یونان و ایران را نیز اضافه کرد39.
آلمان هم مثل ترکیه، فردی را که میزان خدمت اجباری سربازی را در یک کشور دیگر انجام داده، از انجام خدمت سربازی در کشور خودش معاف می کند40. بنابراین قوانین داخلی آلمان و ترکیه ، منع انجام خدمت مضاعف سربازی را که نوعاً در معاهدات دو جانبه گنجانده شده، به هم نزدیک می کنند ( بجز آنچه قبلاً گفتیم که قانون داخلی ترکیه بطور خاص به انجام خدمت داوطلبانه سربازی در ارتش کشورهای خارجی هیچ اعتبار و ارزشی نمی دهد). مباحثی هم در خصوص این موضوع که پایان دادن به خدمت نظام وظیفه اجباری آنطور که در اطریش ، بلاروس ، آلمان ، روسیه و اکراین هست وجود دارد41.
__________________________________
36) Turkish Military Code of 1927, Law No. 1111 ( June 21, 1927 ), art, 2.
37) M.S.B. Liginin 09 Ocak 1998 gun ve ASAL; 7420-4-98/Er Isl. S. Vat, Isl. Ks. Sayili Yazisin in Ek-D’dir.(Turkish Ministry of Defense), in e-mail from Askere Alma Daire Baskanlgi (Military Selective Institution) to Yusuf Caliskan (April, 2, 2000).
38) Constitucion Politica de la Republica de El Salvador, art. 215, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/ElSal/elsalvador.html;Ley de la Carrera Militr, D.L. No. 476, art. 8. Cl, 22(Oct. 18, 1995).
39) Hammar 1990, op.cit,p.116; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.(فراخوان به خدمت نظام وظیفه یک شرط لازم برای گنجاندن اسم داوطلب در فهرست مشمولین نظام وظیفه است اما شرط کافی نیست،مثلاً کشور السالوادور، احتمالاً نام شهروندان دارای تابعیت مضاعف ترکیه – السالوادور را از فهرست مشمولین نظام وظیفه حذف می کند زیرا تعداد آنها کم است.ایران و یونان هم بنا به دلایل سیاست خارجی اسمشان حذف خواهد شد. ترکیه نمی خواهد به آن دسته از شهروندان خود که دارای دو کشور ایران و یونان خدمت کرده اند، پاداش و امتیاز بدهد.)
40) Wehrpflichtgesetz (Act of Liablity to Military Service).8(2)(1,2).
41) Koslowski, op.cit,Pp.12-13; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages
2- موافقتنامه های بین المللی راجع به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف
یک سری از موافقتنامه های بین المللی که ازموافقت نامه های چند جانبه جهانی تا موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های دو جانبه شروع شده ،به بعضی از مسائل خاص مربوط به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف پرداخته اند . در سال 1930 جامعه ی ملل متحد برای تدوین حقوق بین الملل کنفرانسی یر گزار کرد که وظیفه اصلی آن طبقه بندی و نظم دادن به مشکلات موجود به تابعیت مضاعف بود42.این کنفرانس کنوانسیونی را در خصوص موضوعات خاص مربوط به تعرض قوانین تابعیت تصویب کرد 43، که پروتکل مربوط به خدمت انجام تکالیف سربازی در بعضی از مواردی که تابعیت مضاعف مطرح است (که از این به بعد به ان پروتکل لاهه 1930 می گوئیم)44 موضوعی است که بیشتر به بحث ماارتباط دارد.در این پژوهش مهمترین مفاد این پروتکل مواد یک و دو هستند:
ماده 1 : فردی که دارای دو یا چند تابعیت است و بطور معمول در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارد و بیشترین ارتباط را با آن دولت دارد، اقامت داشته از همه تعهدات خدمت سربازی درآن کشور یا کشورهای دیگر معاف خواهد بود که این معافیت می تواند شامل از دست دادن تابعیت کشور دیگر هم بشود .
ماده 2:اگر فردی دارای تابعیت یک یا دو دولت باشد و طبق قانون هر یک از این دولتها حق داشته باشند که پس از رسیدن به سن قانونی یا رسیدن به سن بلوغ ،تابعیت آن کشور را ترک کند یا خارج بشود،آن فرد از خدمت سربازی در یک چنین دولتی در طول دوران صغارتش معاف است.
معیار اقامتگاه عادی در ماده ی یک مشخصاً بطور خاص قابل توجه است، همانطور که در ذیل بحث می کنیم بسیاری از معاهدات دیگر – هم معاهدات چند جانبه و هم معاهدات دو جانبه – در خصوص این موضوع استراتژی مشابهی در پیش گرفته اند .
____________________
42) Bar-Yaacov, op.cit,p.80; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
43) 176 L.N.T.S, 101 (done at the Hague, Apr.12. 1930).گزارشی از یک سند) )