حل و فصل اختلافات، رسیدگی به شکایات

Digital art of the city and people.

4. اطمینان از بی‌طرفی میانجی‌گر
5. رویکردی گام به گام به سوی دست‌یابی به توافق
6. اطمینان از اینکه هرگونه توافق حاصله از طریق خود طرفین حاصل شده است (به جای آنکه به نظر بیاید به طرفین تحمیل شده است).
2. انواع میانجیگری
1-2. از حیث نوع اختلاف
میانجیگری از حیث نوع اختلاف به وجود آمده به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود:
میانجیگری تجاری، که به حل و فصل اختلافات محیط کار و تجارب می‌پردازد و در اصل از سال 1980 که مرکز جایگزین‌های حل و فصل اختلافات تجاری در لندن شروع به کار نموده آغاز شد است؛
میانجیگری پزشکی، که بسیاری از اولیای سلامت خانواده در انگلستان پیشنهاد تشکیل خدمات میانجیگری به منظور رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه پزشکان نمودند و از سال 1991 این مرکز شروع به کار نمود.
میانجیگری کیفری بزهدیده- بزهکار، این نوع از میانجیگری در طول سالیان اخیر دچار تحولات زیادی شده است لیکن به طور کل می‌توان گفت که اقبال به سوی این میانجیگری در سالیان اخیر افزایش یافته است.
میانجیگری در حل و فصل اختلافات مدرسه، این نوع میانجیگری از سال 1980 شروع شد و هدف آن گسترش آموزش کودکان برای حل اختلافات و مشکلات آنها می باشد و به صورت خلاصه چند هدف را دنبال می‌کند:
1-4. تشویق و حمایت از توسعه و حل و فصل اختلافات و مهارتهای میانجیگری در مدارس و دانشگاههای اروپا
2-4. اطلاع رسانی در خصوص منابع موجود و توسعه منابع جدید
3-4. تشویق مدیران آموزشی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای حمایت از میانجیگری اختلافات و اجرای توصیه‌نامه‌هایی که اتحاد اروپا برای حل و فصل اختلافات و خشونت‌ها درمدارس می‌کند.
4-4. حفظ مدارس تابستانی برای آموزش مربیان
5-4. حفظ پل ارتباطی با شبکه‌های مشابه در اروپا و سایر قاره‌ها
میانجیگری خانوادگی، این میانجیگری به سالهای 1970 باز می‌گردد و اکنون بیش از 70 نوع از خدمات میانجیگری خانوادگی در کشور انگلستان و ولز و ایرلند شمالی مشغول به فعالیت است و یکی از پرکاربردترین خدمات میانجیگری در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود.
در کنار این برنامه‌های میانجیگری می‌توان به میانجیگری‌های دیگری نیز همچون میانجیگری ریش سفیدی، میانجیگری محیطی میانجیگری سازمانی، میانجیگری همسایگی و میانجیگری مدرسه ای اشاره نمود که غالباً در اختلافات کوچک از آن استفاده می شود. و هر یک در نوع خود می‌تواند در حل و فصل موضوعات حوزه خود مفید و کارآمد باشد.
2-2. از حیث مدل میانجیگری:
میانجیگری کیفری (از هر نوع اختلاف) از حیث اجرای برنامه و برگزاری نشست دارای دو رویکرد متفاوت با معیارهای واحد است: