خط‌مشی تبلیغ در اسلام و مسیحیت راستین، عملکرد تبشیری کلیسا

از نظر زمانی نیز قلمرو تحقیق ما برابر است با تاریخ عمومی‌شدن اینترنت در ایران، یعنی تقریباً یک دهه اخیر.
ساختار تحقیق:
ما در گفتار اول از فصل اول این پایان‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به تبلیغ را تعریف نموده و به مؤلّفه‌‌های تبلیغ پرداختیم. سپس با نگاهی به استراتژی تبلیغ، از اهمیت تبلیغات در عصر حاضر سخن گفتیم. مبحث بعدی ما در این گفتار بررسی خط‌مشی تبلیغ در اسلام و مسیحیت راستین است. هدف از بیان این مباحث، هرچند به صورت کوتاه و مختصر، اینست که با توجه بیشتری به دانش تبلیغات، از اهداف و شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری آگاه شده و از انجام اقدامات لازم در برابر آن غفلت نکنیم.
در همین فصل و در گفتار دوم به معرّفی رسانه اینترنت، ویژگی‌ها و امتیازات آن پرداختیم تا در فصل‌های بعدی مشخص شود که چرا مسیحیان اینترنت را به عنوان ابزار تبلیغ و تبشیر برگزیدند. پرداختن به این بخش از جهت آشنایی با ذات این رسانه و تفاوت‌های آن با رسانه‌های دیگر ضروری بود.
با توجه به عنوان پایان نامه لازم بود که در فصل دوم، به تبشیر مسیحی و ریشه‌ها و مبانی فرهنگی و دینی آن بپردازیم. ابتدا تعریف و تاریخچه مختصری از تبشیر انبیاء ارائه شد. سپس با بررسی عملکرد تبشیری کلیسا، نشان دادیم که چنین اقداماتی هرگز با اهداف مقدس انبیاء الاهی خصوصاً حضرت عیسی سازگار نیست. در گفتار دوم از فصل دوم درباره سابقه و عملکرد مسیحیت تبشیری در ایران مطالبی را بیان کردیم. توضیحات این بخش به ما کمک می‌کند تا با پیش‌زمینه‌ای تحقیقی و تاریخی از عملکرد گذشته آنان در ایران غفلت نکنیم وبدانیم که مسیحیان، همواره به فکر مسیحی‌کردن ایران بوده و هستند، و اگر دیروز این هدف را به شکل دیگری دنبال می‌کردند، امروز همان هدف با ابزار تازه‌ای ادامه می‌یابد. در گفتار سوم با عنوان ضرورت بیداری مسلمانان در برابر اقدامات تبشیری به تشریح نظر قرآن درباره اهل ذمّه و حدود و ثغور آزادی آنها در جامعه اسلامی، و چگونگی عکس‌العمل مسلمانان در برابر آنها پرداختیم.
در فصل سوم این پایان‌نامه با مطالعه سایت‌ها و وبلاگ‌ها و دسته‌بندی روش‌های تبلیغ میسحت تبشیری در رسانه اینترنت، نمونه‌هایی از تبلیغ آنها مورد بررسی قرار گرفت.
درفصل چهارم و پایانی این پژوهش ابتدا فرصت‌های اینترنت برای تبلیغ مسیحیت را برشمردیم و سپس ارزیابی کلی از تبلیغات و میزان موفقیّت آنها ارائه شد.
این پایان‌نامه با ارائه پیشنهاداتی برای کاهش آثار سوء و ضد دینی و ضد اسلامی تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران و بیان شیوه‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت پایان می‌یابد.
فصل اول
تبلیغ و اینترنت
1ـ گفتار اول: تبلیغ
1ـ1. واژه‌ها و مفاهیم
انسان موجودی است دارای فکر و اعتقاد و برای منتقل کردن تفکرات و معتقدات خویش از هر وسیله ممکن یاری می‌جوید. واین همان «تبلیغ» است. یعنی رساندن و منتقل کردن افکار و عقائد و بازگوکردن ایده‌ها برای دیگران و سعی در گسترش آنها و جاودانه‌ساختن خویش از این طریق.
تبیین مفهوم تبلیغ، با توجه به واژه‌ها و اصطلاحاتی که در بیان این معنی بکار می‌رود، در مرحله نخست‌ کار ضروری است. در زبانها، فرهنگها و اصطلاحات گوناگون واژه‌های مختلفی بمنظور بیان مفهوم تبلیغ استعمال می‌گردد. مثلاً در لغت عرب «تبلیغ، دعوت، اعلام، دعایه» و امثال آنها،‌ در فرهنگ غربی معمولاً واژه «پروپاگاند» و یا «اینداکترینیشن» و گاهی نیز «میسیون» به معنی تبلیغ دینی مسیحیت و در عرف فارسی بیشتر از واژه تبلیغ و یا پروپاگاند استفاده می‌شود که واژه لاتینی به «آوازه‌گری» نیز ترجمه شده است و به همین نحو، هر زبانی واژه خاصی دارد. و اینک چند نمونه از واژه‌های مورد اشاره:
1ـ1ـ1. تبلیغ:
«تبلیغ، بلاغ و ابلاغ» سه واژه اند از یک ریشه به معنی «رسانیدن».
ابن منظور در «لسان العرب» گوید:
«والبلاغ: الابلاغ، ‌و فی‌التّنزیل «الّا بلاغاً من‌الله و رسالاته» و الابلاغُ: الایصالُ و کذلک التبلیغُ، والاسم منه البلاغُ و بَلّغتُ الرساله. التهذیب: یقال بَلّغتُ القومَ بلاغاً اسمٌ یقوم مقام التبلیغ.»
«بلاغ به معنای ابلاغ است، که در قرآن هم آمده «تنها وظیفه من ابلاغ از سوى خدا و رساندن رسالات اوست» و ابلاغ و تبلیغ هردو به معنی رساندن است. التهذیب: گفته می‌شود رساندم به مردم بلاغی(یک نوع رساندنی) را. بلاغ اسمی‌ است که قائم مقام تبلیغ می‌شود.»