دانلود پایان نامه ارشد وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

غزالى در تعریف ضمان بیان داشته می باشد که «ضمان عبارت از وجوب رد شى‏ء یا رد بدل آن به مثلش یا قیمت آن مى‏باشد». همچنین الحمویى معتقد می باشد که «ضمان عبارتست از رد مثل یا قیمت مال تلف شده»[1].

معاوضی: در اصطلاح عبارتست از دادن چیزی و در قبال آن بدلی گرفتن[2] معاوضی در حقوق، هر عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ مقابل ممکن می باشد با حق مطالبه خسارات وارده به کلى ساقط و مرتفع گردد.

ضمان معاوضى در ق.م. ایران تعریف نگردیده می باشد و در هیچ مورد چه در بخش تعریف عقد و بیان قواعد و مقررات کلى عقود و تعهدات و چه در قسمت مربوط به بیان عقود معیّن و قواعد و احکام آن‏ها ذکرى از این عبارت و موضوع به بیان نیامده می باشد اما آثار و نتایج ضمان معاوضى در این قانون آمده می باشد.

نویسندگان حقوقى ایران در ذیل بحث از موارد مذکور با بیان تلف مبیع قبل از قبض به این موضوع پرداخته‏اند.

در تعریف ضمان معاوضى بیان داشته‏اند که: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشترى به عهده بایع می باشد و این مسئولیت را ضمان معاوضى مى‏گویند[3]

برخى دیگر در تعریف ضمان معاوضی عنوان نموده‏اند: «در عقد بیع اگر مبیع پیش از تسلیم به مشترى در اثر حادثه‏اى تلف گردد، از کیسه بایع می باشد و باید ثمن مال تلف شده را به مشترى باز گرداند، این مسئولیت تلف را در اصطلاح، ضمان معاوضى مى‏گویند»[4].

آوردن عقد بیع در این تعریف مى‏تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، زیرا عقد بیع کاملترین فرد از[1]. الجراح، شفیق، القانون المدنى، العقود (المساه (عقدالبیع) (دمشق: منشورات جامعه دمشق، الطبعه الخامسه، 1992م).

[2]. الواسطی الزبیدی، تاج العروس، پیشین، ج 10، ص 105.

[3]. سیدحسین صفایى، دوره مقدمات مدنى، پیشین، ص 290.

[4].  ناصر کاتوزیان،  عقود معین، چاپ چهارم (تهران: نشر بهمن، ]بی‌تا[)، ش ‏136، ج 1، ص 187.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه