دانلود پایان نامه ارشد وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تعریف شیخ ابوالقاسم محقق حلی را آورده اند .  مرحوم استاد آیت الله خوئی در منهاج الصالحین طبق روایت وارده از پیامبر اکرم که فرموده اند « حبس الاصل و سبل الثمره »[1] وقف را چنین تعریف کرده می باشد :« و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه عبارت « اطلاق حاکم در مورد مزبور پیروی از حقوق امامیه می باشد و فقهایی که وقف را عقد می دانند . [2] دکتر محمد امینیان مدرس در خصوص واژه حاکم در ماده مذکور می گوید : ظاهراً مقصود از واژه حاکم در ماده 56 کسی می باشد که جهت وقف متوجه اوست و پس اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف می باشد و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند . [3]

بند دوم : مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه

از فقها اصل سنت تعاریف فراوانی در ارتباط با اظهار مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که چند مورد از آنها را در این جا نقل می کنیم .

مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی در مقام اظهار مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده می باشد : وقف عبارت می باشد از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف  در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد ومنافع رقبه ( وقف ) به قصد قربت هزینه می گردد .[4] امام سرخس یکی از علمای فقه حنفی وقف را چنین تعریف کرده می باشد : « حبس المملوک عن التملیک من الغیر » مراد از حبس منع می باشد و مراد از « المملوک » آن می باشد که واقف بایستی هنگام وقف مالک چیزی باشد که می خواهد آن را وقف کند و مراد از قید « عن التملیک من الغیر » آن می باشد که تصرفات مالکانه

[1]  سالکی، محمد علی ،نگاهی به منابع حدیثی وقف ، وقف میراث جاویدان ، سال پانزدهم ، شماره 57 ، صفحه 11

[2]  امامی، حسن، حقوق مدنی ،نشر اسلامیه،تهران، 1384 ،جلد اول،صفحه 74

[3]  امینیان مدرس ، محمد ، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،بنیاد پژوهشهای اسلامی،تهران، ،1386 ،صفحه35

[4] کبیسی ،محمد عبید ،احکام وقف در شریعت اسلام ،اداره کل حج و اوقاف وامور خیریه،مازندران،1364، جلد 1 ، صفحه 71

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه