می 17, 2021

دانلود پایان نامه درباره واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

– واژه نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

 

 

این فصل، دربرگیرندۀ واژه نامۀ نجومی و تنجیمی بندهشن می باشد و روی هم رفته شامل 261 سرواژۀ اصلی، متشکل از کلیه واژگان نجومی و تنجیمی موجود در بندهشن می باشد، که در اینجا به صورت آوایی و به ترتیب الفبای لاتین مرتب شده اند. به علاوه، 231 اصطلاح ترکیبی دیگر نیز در بندهشن بوده می باشد که توضیح، تعریف، یا ترجمۀ آنها تحت سرواژه های مربوطه آمده می باشد.

در اینجا، پس از ثبت سرواژه یا مدخل، در صورت امکان، حرف نویسی و صورتهای مختلف سرواژه در زبانهای ایرانی آمده می باشد. این صورتها عبارتند از: اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پازند، فارسی میانه مانوی، فارسی میانه اشکانی، فارسی نو، فارسی یهودی، و آرامی.

پس از آن در سطری جداگانه و درون قلاب، گروه و طبقه بندی موضوعی سرواژه مورد نظر آمده می باشد. بعضی طبقات موضوعی عبارتند از: نجوم، احکام نجوم، منازل قمر، بروج فلکی، ستارگان، سیارات، طبقات آسمان، فصول، گاهنبارها، و غیره.

سپس، در سطری جداگانه، صورت و معادلهای فارسی سروا‌ژۀ مربوطه نوشته شده می باشد. در این قسمت، هر جا که لازم بوده می باشد، برای جلوگیری از ابهام و بدفهمی، معادل انتخابی با تعریف و توضیح کوتاهی همراه شده می باشد. این توضیحات کوتاه بیشتر برای سرواژه هایی نوشته شده‌ می باشد که در حوزه های معنایی مختلف دارای معانی متفاوت بوده‌اند و یا معادل فارسی آنها دارای معانی متفاوت بوده می باشد.

می باشد. در ادامۀ این قسمت، صورتهای مختلف سرواژۀ مربوطه یا اجزای متشکلۀ آن در زبانهای مختلف مانند، هند و ایرانی آغازین، سانسکریت، اوستایی، فارسی میانه، و فارسی نو ثبت شده می باشد.  در پایانِ این بند، صورت انگلیسی و معادلهای انگلیسی و عربی سرواژۀ مربوطه نیز آمده می باشد.

پس از ریشه شناسی و معادل یابی سرواژه ها، کلیه عبارات و ترکیبات موجود در بندهشن که با سرواژۀ مربوطه ساخته شده بوده‌اند، در بخشی تحت عنوان ترکیبات، با ذکر معنی و ترجمه برشمرده شده اند.

در نهایت، هر جا که لازم بوده می باشد، برای روشن سازی مفاهیم نجومی و تنجیمی از اشکال مختلف بهره گیری شده می باشد. بیشتر اشکال طوری طراحی شده‌اند که ارتباط میان کلیه سرواژه های مربوط به یک یا چند طبقه موضوعی را نشان دهند. برای نمونه، شکل شمارۀ  9، بطور همزمان دربرگیرندۀ اسامی فصلها، گاهنبارها، ماههای تقویم اوستایی، بروج فلکی، منازل قمری هندی، عربی، پهلوی و ارتباط میان آنها می باشد.

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه