دانلود پایان نامه وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

فسخ کند ایجاب لغو مى‏گردد»[1]. در این جا هنوز قراردادى به وجود نیامده و مراد از فسخ ایجاب، پس گرفتن و منصرف شدن و از بین بردن آن می باشد.

فسخ، انحلال ارادى و یکجانبه اقدام حقوقی توسط یکى از طرفین عقد یا شخص ثالث می باشد و با انفساخ متفاوت می باشد چرا که انفساخ انحلال قهرى و خود بخود عقد می باشد.

در انفساخ ارتباط ناشى از قرارداد بدون کاربرد قصد عامد یا متعاقدین و به حکم عرف یا قانون گسیخته مى‏گردد و قرارداد از بین مى‏رود. مثل م 387 ق.م(تلف مبیع قبل از قبض).

فسخ پایان دادن به هستى حقوقى قرارداد به وسیله‏ى یکى از طرفین یا شخص ثالث مى‏باشد.

فسخ انشاى یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد و در حقیقت مانند ابراء و اعراض نوعى ایقاع تلقى مى‏گردد. مبناى فسخ قرارداد، حقى می باشد که به وسیله‏ى توافق طرفین و یا مستقیماً به حکم قانون براى یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده می باشد. طرفین قرارداد مى‏توانند در ضمن عقد یا خارج از آن براى هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند مانند اینکه شخصى یک ملک را به دیگرى بفروشد تعریف اقاله‏

1. معنی لغوی

اقاله در لغت به معنى بر هم زدن و بخشیدن آمده می باشد، مصدر باب افعال از ریشه قول به معناى فسخ، بر انداختن توافق، اسقاط و رفع هم آمده می باشد. در فقه به رفع عقد (از میان برداشتن) ولو در بخشى از آن اقاله گویند.

گروهی از لغویان واژه اقاله رااز ریشه «ق و ل» می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌کنند پس «أقال» یعنی «أزال القول، بیع نخستین را از بین برد و زایل نمود».

[1]. شیخ انصارى، مکاسب (تبریز: چاپ سنگى، مطبعه الاطلاعات، 1370)، ص 101.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه