دانلود پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

وقف در ایران پیش از اسلام پیشینه ای روشن دارد زیرا برای نگهداری از مهر آوه ها ، و آتشکده ها و آتشگاهها و بر پاداشتن آتش « زرتشت » و آسایش زندگی مغان،  موبدان و غیره از درآمد زمین و خانه و باغهای وقف شده بهره می گرفتند . [1]

فقهای بزرگ ما نیز در آثار خود درمورد وقف کردن پیشینیان سخن گفته اند مثلا صاحب جواهر گوید : زرتشتیان بر آتشکده های خود وقف می کنند . [2]

گفتار دوم : وقف پس از ظهور اسلام :

پس از ظهور اسلام این روش پسندیده یعنی وقف با تاثیر پذیری از جهان بینی اسلامی و اعتقاد به معاد به صورتی استوار و جهت دار مطرح گردید و روز به روز بعد بر شمار در موقوفات گوناگون افزوده گردید بسیاری از مسجدها ، مدرسه ها ، خانقاه ها ، تکیه ها ، دارای زمین و باغ و کشتزار شدند[3] . در تاریخ اسلام اولین بعضی مفسران معتقدند که « بر » هر کاری می باشد که خیر باشد خواه فعل قلبی باشد مثل اعتقاد حق و نیت پاکیزه یا فعل اعضا و جوارح باشد مثل عبادت کردن برای خدا و انفاق در راه خدا . با در نظر داشتن معنایی که برای « بر » اظهار گردید بدیهی می باشد که وقف می تواند یکی از مصادیق « بر » باشد به ویژه با در نظر داشتن این که در تفسیر آیه به مواردی اشاره شده که افرادی مالشان را انفاق یا وقف کرده اند .

3- « المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا »

[1]  سالک ، محمد تقی ،سخنی درمورد وقف ، وقف میراث جاویدان ، سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1372 ، صفحه 41

[2]  فیض ، همان ، صفحه 35

[3]  سالک ، همان

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه