دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

مطابق خیار حیوان مشترى در ظرف 3 روز پس از عقد حق دارد بیع حیوان را فسخ کند. 3) در خیار شرط که مدت آن بسته به تراضى طرفین می باشد و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار، مثلاً غبن، عیب یا تدلیس طرفى که حق خیار دارد باید به فوریت از حق خود بهره گیری کند والا ضمان بایع هم تمام شده می باشد و این معنى اختصاص به خیار مجلس و حیوان و شرط دارد.

2) بعضى دیگر گفته‏اند که زیرا روایات وارده در بیع حیوان آمده می باشد تعدّی از مورد روایت با در نظر داشتن تعبدى بودن مفاد قاعده موجه و منصفانه نیست.

3) معروف فقها از لفظ شرط مقید در ذیل روایت «حتى ینقضى الشرط ثلاثه ایام و یصیر المبیع للمشترى» مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفته‏اند که ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط، چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد، چنانچه خیار مختص به مشترى باشد و مبیع هم قبض شده باشد بر عهده بایع خواهد بود[1].

4) فقهایی هم هستند که اینقاعده را در مورد همه‌ی خیارات به غیر از خیار عیب جاری می‌دانند[2].

گروهى از متقدمان فقها گفته‏اند آن چیز که از روایات استنباط مى‏گردد آن می باشد که حکم ناشى از این قاعده در همه خیارات جارى می باشد زیرا به عقیده آنان انقضاى خیارى که در روایت به آن شرط اطلاق شده می باشد و تملک مبیع توسط مشترى (لزوم عقد) همه براى ارتفاع ضمان می باشد بدون آن‏که مقید به قیدى باشد.

[1].  محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، باب 5 و 8.

[2]. براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص 300 و 301؛ البیع، پیشین، ج 5، ص 313 و 312.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه