دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

در عصر خود و در طی قرون متمادی میداند.[1] بنا به نوشته او شکر تمام بین النهرین و یمن از محصول خوزستان تأمین می شده می باشد. از این رو خوزستان را شکرستان نیز نامیده اند. پارچه­های زربفت و ابریشمی و منسوجات خوزستان شهرت جهانی داشته می باشد. فرش و نمد و زیلو در این منطقه در کیفیت عالی تولید می شده می باشد. در پل­سازی و سد­سازی پیشرو بوده اند و در تفکرات فلسفی و مذهبی بر همه همسایگان خود برتری داشته اند.

سرزمین خوزستان علیرغم اینکه از جنگها، قتلها و غارت­ها آسیب­های فراوان در طول تاریخ به خود دیده اما هیچگاه غنای معنوی و مذهبی خود را از دست نداده می باشد. وجود مساجد و سایر اماکن مذهبی زیرا امامزاده ابراهیم، امامزاده حیدر، امامزاده عبدالله و بقعه­هایی زیرا بقعه دانیال نبی در شوش و بقعه جعفر طیار در دزفول و بقعه سید احمد در هفت تپه و صدها زیارتگاه دیگر گواه صادق بر حضور روح معنویت در دل مردمان این سرزمین می باشد. ابن حوقل که کتاب خود صوره الارض را در سال ۳۶۷ ه. ق تألیف کرده می باشد، حدود خوزستان را به توضیح ذیل وصف مى‏کند: « حدود خوزستان در قرون اولیه اسلامی به این توضیح می باشد: حد شرقی آن فارس و اصفهان و حد فارس و رود طاب (رودخانه جراحی) جاری می باشد و تا نزدیکی مهروبان مرز آن را تشکیل میدهد. غرب خوزستان روستای واسط و توابع آن و شمال آن صیمره و لرستان می باشد.»[2]

این وصف حدود در کتابهای مسالک و ممالک اصطخری و احسن التقاسیم مقدسی نیز به همین صورت نوشته شده می باشد. حدود و مساحت خوزستان در همه آثار قدیم به یک شکل می باشد و تقریبا همه آن مرزهایی را که در آن زمان داشته، اکنون نیز دارد. یاقوت حموى از دو منطقه ی اربق و اربک در خوزستان نام برده می باشد. اربق از نواحى رامهرمز می باشد[3] و اربک شهر و ناحیه‏اى می باشد از اهواز که داراى روستاها و مزارع می باشد و نیز پلى دارد که در نبرد سال ۲۵۷ه.ق نام آن آمده می باشد.[4] لشکر اسلام، اربک را در عهد خلیفه دوم و در سال هفده مردم خوزستان‏ گوید: «در سرزمین­هاى عجم فصیح‏تر از زبان خوزستان نباشد. ایشان فارسى خود را با تازى بسیار مى‏آمیزند، چنان که گویند: «این کتاب وصلا کن. این کار قطعا کن.» کسى را بینى که دارد به فارسى گفتگو مى‏کند. ناگهان بازگشته به عربی سخن مى‏گوید و به هر یک از دو زبان که گفتگو مى‏کند، گویی دیگرى را بدین خوبى نمى‏داند.گفتارشان طنین دارد، پایان سخن را مى‏کشند.»[5] از نمونه ای که مقدسی در دو مثال از فارسی به دست داده معلوم می­گردد فارسی متداول خوزستان همین زبان فارسی دری بوده که[1].  ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج‏۱، ص ۶۸.

[2]. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، ص۲۲.

[3]. شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله حموی، ج‏۱، ص ۱۳۷.

[4]. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، (مترجم  ابوالقاسم پاینده) چاپ پنجم، (تهران: نشر اساطیر، ۱۳۷۵)، ج ۱۵،  ص۶۴۰۸.

[5]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج‏۲، ص۶۲۴.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه