می 17, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گردد. پرداخت های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه‌های با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد دراموری که در راستای اهداف شرکت نیست می کاهد.

2-14-4-3) مدل های رفتاری:[1]

هیچکدام از الگوهای بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت را به دلیل عدم در نظر داشتن رفتار سرمایه گذاران، بطور کامل توضیح نمی دهد. رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر طرز برخورد و اندازه و معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متاسفانه اغلب به وسیله نظریه پردازان مالی به دلیل مشکل کاربرد آن در مدل‌های قیمت گذاری نادیده گرفته شده می باشد. (آلبرت، کارول 1988)

شیلر، بیان کرد که وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به مقصود توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می گردد. سهامداران عادی نه با ریسک بلکه با عدم اطمینان (فقدان قضاوت جزئی و ادراک شواهد عینی) مواجهند (شیلر[2]، 1964) ، فشارهای اجتماعی می تواند منجر به اشتباه در قضاوت ووالش و هورکینز[3] (1971) دریافتند که میان تمایل سهامداران به تقسیم سود و نیاز مدیران به سرمایه گذاری سودهای انباشته، تضاد هست.

ب:مدل های رفتاری: گرین فلد و سنین (1983) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می گیرد:

اول: سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه گذار می باشد.

دوم: ارزش بازار سودهای انباشته کمتر از ارزش بازار سودهای تقسیمی می باشد.

سوم: پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.

چهارم: پرداخت سود محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی می باشد. پرداخت سود به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت های سهامی کمک می کند و برای انعکاس فعالیت ها بکارمی‌رود.

2-15) پیشینه پژوهش

مطابق با متغیرهای اساسی، پیشینه پژوهش در دو بخش ارائه شده می باشد. و تحقیقات به تفکیک تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی، ارائه شده می باشد.

[1] Bevaharial Models

[2]Shiller

[3]Walsh & Horkins

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری