دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

  • درجه تهاجمی یا محافظه کاری اصول حسابداری وبرآوردهای اساسی.

 

استاندارد شماره 61:

  • شفافیت یکنواختی و کامل بودن اطلاعات وموارد افشای حسابداری،
  • یکنواختی کاربرد خط مشی های حسابداری،
  • اقلامی که تاثیر مهم بر اظهار صادقانه، رسیدگی پذیری، بیطرفی و یکنواختی اطلاعات

حسابداری دارد .

کمیته کرک:

  • شفافیت روشهای افشا،
  • محافظه کاری، میانه روی یا افراطی بودن در انتخاب اصول حسابداری،
  • نحوه اقدام حسابداری مشترک یا خاص می باشد ودر اقلیت می باشد.

 

 

درگزارشگری رااز طریق انتخاباستاندارد  بالاتر تشویق  می کند. چارچوب  پیشنهادی کوششی می باشد  برای ایجادسطحیاز مباحثه و چالشکه برایایجادچارچوب مورد قبول وپذیرش حسابرسان، کمیته حسابرسی  و هیأت مدیره، لازم می باشد.

2-6) هدف های گزارشگری مالی

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات ورویدادهای مالی  مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. اینهدف کلی به هدف های  مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها  مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتیمعین می باشد به توضیح زیر تقسیم می گردد:

2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی

اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درمورد منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم  می گردد بایستی وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات بایستی به نحوی باشد که سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه های بهره گیری کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان بر اساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی را طی یک دوره مالی ارزیابی نمود. به علاوه، اطلاعات مورد

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه