دانلود کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

کمبود منابع طبیعی می باشد که همواره این تعادل را بر هم می زند. به همین دلیل شناخت و مطالعه معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی در نظام مالیاتی حائز اهمیت می باشد (مظلوم، 1385).

در جوامع امروزی دیگر تأثیر دولت منحصر به حفظ نظم و تامین امنیت نبوده و ابعاد مختلف از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی را شامل می گردد. بطوریکه در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین، انجام فعالیت هایی نظیر توسعهء امور زیربنایی، انجام سرمایه گذاری های اقتصادی، رفع نقایص بازار، رفع موانع و تنگناهای ساختاری، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفایی خلاقیت و پویایی رشد اقتصادی برای دولت ها لازم می باشد که در این صورت به موازات گسترش وظایف دولت، دسترسی به منابع مالی بااهمیت تر می شوند و در نتیجه مالیات ها به عنوان اصلی ترین منبع تامین درآمدهای دولت، تأثیر مهم تری را به عهده می گیرند (آقایی، 1380).

امروزه ورزش از ضروری‌ترین نیازها و اساسی‌ترین نهادهای جوامع بشری می باشد. ورزش همچنین کانون توجه سیاست‌مداران، صاحبان صنایع و محققین قرارگرفته می باشد (قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389).

کسب‌وکارهای کوچک در ارتباط با تنوع روابط اجتماعی و نیاز جوامع به خصوص نیازهای دنیای تجارت زمینه ساز مشاغل جدیدی شده می باشد. این مشاغل نیز همراه با پیشرفت های زمان می‌تواند در حوزه های مختلف ایجاد گردد. توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند تأثیر مهمی در فرایند خصوصی‌سازی و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی نیز داشته باشد(نمود، 1391).

کسب‌وکارهای‌های کوچک، تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهده ‌دارند. آن‌ها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاه‌های تجاری را تشکیل میدهند که عهده‌دار ایجاد شغل در جامعه اند و یک‌سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته می باشد (همان منبع).

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی