پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

اقتصادی و بهره گیری از مزایای این مناطق ملزم به ایجاد انگیزه­های مالی مناسب می باشد. بهره گیری از این نوع معافیت در تقریبا تمام کشورها معمول می باشد.

1-1      بخش دوم: ورزش

1-1-1  تعریف ورزش

لغت ورزش در زبان فارسی از فعل«ورزیدن»به معنی اقدام کردن و انجام کار پیاپی، بکارگماری و یا به معنی اجرای مرتب تمرینات بدنی به مقصود تکمیل قوای جسمانی و روحی، استعمال می گردد (تندنویس، 1375).

ورزش عبارتست از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گیری از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی می باشد که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند (کوشافر، 1381، ص 58).

ورزش یک وسیلۀ تربیتی می باشد که فرد با در نظر داشتن قوانین و مقررات ویژه و بهره گیری از تکنیک ها و تاکتیک های مختلف به کسب آمادگی های ذهنی-جسمی و مهارتی پرداخته و برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابت های سازنده شرکت می نماید. در ورزش کوشش می گردد زمینه های حضور موفق فرد در رقابت ها ایجاد شده و با بهره گیری از علوم و فنون مرتبط و انجام تمرینات مناسب، حرکات و مهارت ها به نحو مطلوبی اجرا شده و بهترین نتایج کسب گردد (شیرعلی، محسن، 1383).

علم تربیت بدنی و ورزش با بهره گیری از سایر علوم، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی بشر، کسب دانش علمی و عملی، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه ای منظم، پویا، بانشاط و سالم در جهت تحق اهداف والای الهی و انسانی خواهد گردید (همان منبع).

تربیت بدنی و ورزش یک پدیده اجتماعی می باشد که از طریق شرکت فرد در فعالیت ها و تمرینات ذهنی و جسمی، زمینه ساز فرآیند تعلیم و تربیت بشر در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی