کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

امروزه چندین مؤسسه بین المللی، محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را ازنظر مؤلفه های مختلف محیط کسب‌وکار، رتبه بندی می‌کنند. از مشهورترین این مؤسسات می توان به بانک جهانی، مجمع عبارت اند از سهامداران (کل یا خرد)، مشتریان وکارکنان بنگاه. فعالیت بنگاه بایستی به نوعی باشد که منافع تمامی آن‌ها تأمین گردد. پس، رعایت قوانین و مقررات، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای وشفافیت اطلاع رسانی از مهم ترین مواردی هستند که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح می‌شوند. در درون حاکمیت شرکتی، بخش تطبیق مقررات به طور خاص رعایت قوانین ومقررات را در مؤسسه اعتباری مورد پایش قرار می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین ومقررات، ضمن راهنمایی واحد اجرایی ناقض قوانین، رهنمودهای لازم جهت رعایت دقیق قوانین و مقررات را به واحدهای اجرایی مؤسسه ارائه می نماید. به طورخلاصه می توان گفت تطبیق مقررات در بانک یعنی «فرایند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد واحدهای اجرایی بانک مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اخلاق حرفه‌ای، به‌ مقصود حفظ منافع سهامداران، مشتریان و کارکنان مؤسسه» (علوی منش، 1388).

اطمینان داشتن سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران جزء، به اینکه منافع آنها همواره مورد توجه بنگاه ها قرار خواهد داشت، فضای اعتماد و ثبات را در کشورگسترش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به میزان قابل ‌توجهی از ورود سرمایه ها به سفته بازی جلوگیری کند و در راه تولید و رشد اقتصادی مورد بهره گیری قرار گیرد (هرناندو، 1385).

1-1-1  وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها)

در آخرین گزارشی که توسط بانک جهانی چاپ گردیده می باشد، رتبه ایران درفضای کسب‌وکار در سال 2011 درمقایسه با 2010 با 2 پله صعود از 129 به 131 ارتقا یافته می باشد. در این میان، شاخص هایی که تأثیر مثبت داشته اند عبارت اند از: شروع کسب‌وکار، اخذاعتبار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها. در بین آن‌ها بیشترین تأثیر مربوط به شاخص اخذ اعتبار بوده که 20 پله ارتقا داشته می باشد. سایر شاخص ها، به استثنای شاخص پرداخت مالیات، تأثیرمنفی داشته اند وبه عبارت دیگر، وضعیت آنها بدتر شده می باشد. جالب اینجاست که شاخص شروع کسب‌وکار وضعیت بهتری پیدا کرده می باشد، اما وضعیت شاخص انحلال کسب‌وکار بدتر شده می باشد (طرح جامع مالیاتی، 1386).

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی