در بازارهای جهانی، بسته بندی محصول

پیش از این، بسته بندی فقط برای محافظت از محصول در مقابل خطرات احتمالی در نظر گرفته می شد اما امروزه حفاظت از مصرف کننده مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بنابراین بسته بندی خود نباید موجب خطری از جمله بریدگی، انفجار و مسمومیت برای مصرف کننده شود. بسته بندی های مقاوم در برابر کودک، یعنی بسته های محصولات که امکان باز شدن درب یا استفاده از محتویات بسته توسط کودکان را میسر نمی سازد می توانند از بروز خطر جلوگیری نمایند. .( حسن زاده و خلیل، 1391،10)
2-8-4 حمل محصولات
بسته بندی، حمل محصولات را آسان می کند. روش های اثر بخش بسته بندی، از عناصر کلیدی در ارتباط با حصول اطمینان از رسیدن محصولات با شرایط بهینه به دست مصرف کنندگان است. بسته بندی می تواند به توزیع فیزیکی، انبارداری و مدیریت موجودی محصولات در تمامی فرایندهای زنجیره عرضه، کمک قابل توجهی نماید. (Rundh , 2005 ,673 )
2-8-5 سهولت مصرف
بسته بندی می تواند در نحوه مصرف کالاهای مورد نیاز خانواده های امروزی تسهیلات فراوانی را فراهم آورد. اگر چه این امر ممکن است هزینه مواد بسته بندی را افزایش دهد، اما کاهش وسیع ضایعات مواد غذایی می تواند اثرات افزایش هزینه بسته بندی را خنثی نماید. در برخی موارد نیز برای خانوارهای با مصرف بالاتر، کالا در بسته بندی های بزرگ و مقرون به صرفه در دسترس آن ها گذاشته شده است. (ابراهیمی،1388،20)
2-8-6 سلامت و بهداشت محصولات
بسته بندی، باعث افزایش بهداشت و سلامت محصولات می شود. به طور مثال استاندارد های مربوط به بهداشت و مراقبت های پزشکی بیمارستان ها، به علت استفاده از بسته بندی های مناسب محصولات پزشکی و امکان انهدام آن ها به طور گسترده ای بهبود یافته است. چنین مواردی برای سایر محصولات بهداشتی نیز صادق است. (Suplico , 2009, 73)
2-8-7 ترغیب مصرف کننده
بسته بندی، آگاهی دهنده و راهنمایی کننده می باشد. پیام هایی که از طرف بسته بندی به مصرف کننده منتقل می شود به افراد کمک می کند که خرید آگاهانه ای داشته باشند، کالاها را شناخته و با کیفیت و محتوای آن ها آشنا شوند. (Rundh , 2005 ,673 )
2-8-8 کاهش سرقت
بسته‌بندی‌ای که نتوان آن ‌را پس از باز کردن، دوباره بست؛ یا پس از باز کردنش آسیب فیزیکی ببیند (نشانه‌های باز شدن را نشان می‌دهد) در جلوگیری از دزدی مفید و مؤثر است.
2-8-9 بازاریابی
بسته بندی محصولات برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بازاریابی نیز مورد توجه است. با تشدید رقابت در بازارهای جهانی عوامل متعدد مانند ارائه کیفیت برتر برای برآوردن نیازهای مصرف کنندگان و ترغیب آن ها به خریداری و مصرف کالاهای عرضه شده مورد توجه قرار گرفته و نکاتی مانند استفاده از طراحی جذاب، رنگ، هنر، توجه به فرهنگ مصرف کننده، کیفیت مورد انتظار مشتری نسبت به بسته بندی، سهولت استفاده از کالای موجود در بسته بندی و .. برای افزایش فروش کالا و کسب سود بیشتر اهمیت روزافزون یافته است.
از جمله وظایف دیگری که محققین برای بسته بندی ذکر می کنند می توان به افزایش طول عمر کالا، تمایز از رقبا و جلوگیری از دستکاری و تقلب اشاره کرد (Rundh , 2005 ).
2-9 انتخاب مواد بسته بندی
در بسیاری از موارد، برای ایجاد هماهنگی بین نیازهای نگهداری محصول غذایی مورد نظر و ماده بسته بندی لازم است از مواد بسته بندی مرکب استفاده گردد. به این دلیل که یک لایه بسته بندی به تنهایی قادر به تامین نیازهای مورد نظر نمی باشد. از این رو از مواد بسته بندی مرکب استفاده می گردد. یکی از موارد مهم در انتخاب مواد بسته بندی، نفوذ ناپذیزی آنها نسبت به اکسیژن، نور و رطوبت است. بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با انتخاب ماده بسته بندی برای محصول، در نظر گرفتن تاثیر متقابل محصول و بسته نسبت به هم می باشد.
مهم ترین ویژگی هایی که در انتخاب مواد بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد، عبارتند از:
عدم تاثیر متقابل سوء بین محصول و ماده بسته بندی
مقاومت مواد بسته بندی در برابر رطوبت، شکستگی، اضافه وزن، برخورد ضربه و سوراخ شدگی
مقاومت حرارتی ماده بسته بندی
عدم تاثیر اثرات نور بر روی محصول غذایی (کی منش،1390، 3)
2-10 مدیریت فرآیند بسته بندی