دیوان اروپایی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر

Business growth and success concept with arrows pointing up as a symbol of rising successful development and businessman in background

قرن بیستم نیز شاهد تحولات گسترده ای در حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی و ایجاد نسل های مختلف حقوق بشردر قرن بیستم واقع گشت و سبب تحول زیادی گردید. برخی از اعلامیه هایی که صادر شده است که به آنها می پردازیم.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه
اولین اعلامیه حقوق بشر پس از انقلاب کبیر فرانسه در ماه اوت سال 1789م منتشر شد. این اعلامیه شامل 17 ماده بود و در قانون اساسی فرانسه و بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر موثر بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه در دسامبر 1948 به صورت قطعنامه ش217در مجمع عمومی به تصویب رسید. این اعلامیه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و شامل 30 ماده است.
قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
این قرار داد در تاریخ 4 نوامبر به تصویب رسیدو دارای 66 ماده استو از کامل ترین متون حقوق بشر است. دولت های اروپایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و کلیه اشخاص حق دارند که اجرای این مقررات را درخواست کنند. در این قرار داد تأسیس یک دادگاه پیش بینی شده است که شکایات مربوطه را رسیدگی می کند.
منشور اجتماعی اروپا
این منشور در سال 1961 به تصویب رسید و هدف بهره مند شدن اتباع از حقوق اجتماعی مساوی بدون تبعیض از جهت نژاد، رنگ و جنس و مذهب است. این منشور به این موارد اشاره دارد:
حق شرایط کاری امن و سالم
حق برخورداری از امنیت اجتماعی
حق برخورداری از کمک های اجتماعی و پزشکی
حق سالمندان از برخورداری از حمایت
5.3.5.81 دیوان اروپایی حقوق بشر
در سال 1959 میلادی در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر   دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تأسیس شد تا طی یک رسیدگی دو مرحله‌ای نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا ایفاء نماید.
به تدریج با افزایش تعداد اعضای کنوانسیون اروپایی و زیاد شدن تعداد متقاضیان مراجعه کننده به این دو نهاد نظارتی، مدت زمان رسیدگی به شکایات بسیار طولانی شده و به حدود 4 الی 5 سال انتظار برای رسیدگی به یک پرونده رسید. پرونده‌ها ابتدا در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شدند و در صورت تأیید کمیسیون مزبوربه دادگاه اروپایی ارجاع می‌شد. از این جهت در راستای کمتر کردن مدت زمان فرآیند رسیدگی و همچنین آسان‌تر نمودن شیوه رسیدگی با تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکل‌ شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سیستمی تک مرحله‌ای برای رسیدگی و نظارت بر مقررات کنوانسیون اروپایی می‌باشیم. روتکل شماره 11 بدون آنکه هیچ تغییر ماهوی در مقررات کنوانسیون اروپایی یا ملاک‌ها ومعیارهای رسیدگی به شکایات در دادگاه اروپایی به وجود آورد با حذف کمیسیون اروپایی از فرایند رسیدگی نقش مهمی را در کاهش زمان رسیدگی به شکایات ایفاء نمود. البته کماکان با افزایش تعداد بسیار زیاد در خواست‌ها به دیوان باز هم روند رسیدگی نسبتاً طولانی است. با این حال نظام رسیدگی و فرایند آن از سیستمی دو مرحله‌ای تبدیل به یک مرحله شده و تا کنون بدین شیوه اداره می‍‍‍شود.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
یکی از ابتکارات مهم سازمان کنفرانس اسلامی تدوین (اعلامیه اسلامی حقوق بشر )است که متن نهایی اش در 5 اوت 1990 به تصویب رسید و شامل 25 ماده است و حقوق و ازادی های عمومی را جزئی از دین مسلمین میداند.
میثاق های حقوق بشر
دو میثاق جدید در 16 دسامبر سال 1966 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است که از جهت حقوق مدنی و سیاسی پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش زیادی دارد و در واقع مکمل آن است. یکی از آنها راجع به حقوق سیاسی و مدنی است و دارای یک مقدمه و 53 ماده است. و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و شامل یک مقدمه و 31 ماده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی