رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی – فروش پایان نامه

فرصت های فناوری وسود

فرصت های فناوری ممکن است ضرورتا” همانند درآمد ،منافع مشابهی برای سود شرکت به دنبال نداشته باشد .شرکت هایی که به طور فعالانه در جستجوی اطلاعات در زمینه تغییرات فناوری می باشند خود را در گیر تحقیقات اکتشافی می کنند که با فرض ریسک ناشناخته ممکن است کارآمد نباشد (کاتیلا و اهرجا[1]،2002)

منابع شرکت ممکن است در راههایی صرف شود که مناسب نبوده و این مساله افزایش هزینه ها را به دنبال دارد .در واقع ممکن است سود این شرکت ها کم تر از رقبایی باشد که به فرصت های تکنو لوژی اهمیت نمی دهند .شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند،جزاولین شرکت هایی می باشند که تغییرات را احساس کرده و احتمالا”در بازار پیشتاز هستند که این امر به طور طبیعی آن ها را تبدیل به آزمونگر می کند(لومپکین و دس[2]،1996)

این رویکرد فعالانه که ممکن است شامل سرمایه گذاری در فرآیندها و دارایی هایی  شود، از فرصت های فناوری پشتیبانی می کنندو می تواند این شرکت ها را از سود های مناسب محصولات جاری دور کند.همچنین این احتمال وجود دارد شرکت هایی که کند تر حرکت می کنند (برای مثال شرکت هایی که با پیروی از شرکت های پیشتاز فعالیت می کنند) از مشاهده رفتار شرکت هایی که به تغییرات اهمیت می دهند بهره ببرند.(بلاندل[3] و همکاران،1999)در نتیجه شرکت هایی با حرکت کندتر می توانند منابع را با روند و قابلیت های تجاری کنونی با کارآمدی بیشتر به کار ببندند و بنابراین برای آن ها سود بیشتری نسبت به شرکت های اصلی  به دنبال داشته باشد (لئونارد بارتن[4]،1992) با این وجود در پاسخ و واکنش به تغییرات ، شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند ارزش افزون تری برای مصرف کننده دارند و این مساله باعث می­شود که محصولاتشان را با قیمت­های بالا تری به فروش برسانند. (پاولزو همکاران[5]،2004)

دو جنبه قابل توجه می باشند .ابتدا شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند مقاومت کمتری در مقابل ایده های جدید دارند بنابراین این شرکت ها می توانند بسیار سریع تر خود را با فرآیند و روندهای جدید مطابقت دهند و استناد بهتری از منابع داشته باشند. از نتایج بالقوه انعطاف پذیری شرکت ها شامل افزایش رشد محصول ،ارتقای ویژگی های محصول یا برتری در بازاریابی می باشد . این فعالیت ها می تواند موجب تولید محصولاتی شود که ارزش شرکت را در میان مصرف کنندگان ارتقا دهد و احتمالا هزینه ای برای بدست آوردن آن محصول بپردازند .علاوه بر این انعطاف پذیری و سرعت وقف پذیری هزینه ها را نسبتا پایین نگه می دارد . دوما شرکت هایی با حرکت کندتر به طور بالقوه وارد بازارهایی می شوند که در آن به دلیل رقابت ،هزینه آگاهی و توزیع برند در حال افزایش بوده و یا قیمت ها در حال کاهش می باشد .چنین شرکت هایی ممکن است بیشتر منابع خود را صرف هیچ گونه دارایی و قابلیت ها نکنند که این موضوع باعث کاهش سود می شود .شرکت هایی که از فرصت های فناوری استفاده می کنند دائما به آینده فکر می کنند (اسریوانسن و همکاران،2002) بنابراین در حالی که از قیمت های بالاتر لذت می برند این سرمایه گذاری در منابع را در طی کاهش رقابت انجام می دهند . بنابراین شرکت های پیشرو در فناوری علیرغم افزایش رقابت از سود بالا تر نیز لذت می برند.

در ادامه نتایج و مدل تعدادی از مطالعات پیشین در حوزه فرصت های فناوری را که آخرین مطلب از بحث فرصت های فناوری می باشد را بررسی می کنیم .

نظرات صاحب نظران اصلی را مرور کرده و دیدگاه مبتنی بر منابع را بررسی و سپس وارد بحث عملکرد می شویم و نظرات صاحب نظران مختلف را در خصوص عملکرد سازمان بازگو می کنیم.

2-3)دیدگاه مبتنی بر منابع

در طول دهه گذشته ،ادبیات استراتژیک بیشتر بر منابع داخلی شرکت به عنوان محرک اصلی سودآوری شرکت و مزیت استراتژیک تاکید کرده است .این گذار در توجه علمی و مدیریتی از دیدگاههای سنتی به سوی دیدگاه مبتنی بر منابع ،رخ داده است .

در دنیای امروز ،میزان تغییر در محصولات و فناوری های جدید و تغییر در ترجیحات مشتری افزایش یافته است.افزایش نرخ تغییر باعث افزایش فشار بر شرکت ها برای بروز هر چه سریع تر عکس العمل گذشته است ،چنانکه زمان اغلب به عنوان مزیت رقابتی دیده می شود.(استالک و هانت[6]،1990)

در نتیجه طبیعت ادراک و پاسخگویی به فرصت های فناوری درشرکت ها ،نیاز به سرمایه گذاری بر روی منابع ،دارایی ها ،مهارت ها و فرآیندهایی مثل ایجاد و ارتقا قابلیت ها در سراسر شرکت دارد از این نقطه نظر دیدگاه مبتنی بر منابع به یکی از تاثیر گذارترین و قابل استناد ترین نظریه ها در تاریخ نظریه پردازی مدیریت تبدیل شده است. (بارلی و اریکان[7]،2001)

پیدایش دیدگاه مبتنی بر منابع به پتروز در سال 1959 بر می گردد . اما اشاره به عنوان “دیدگاه مبتنی بر منابع” نخستین بار توسط ورلرفلت در سال 1984 صورت گرفت. ور لرفلت عنوان کرد که ارزیابی شرکت ها با منابعشان می تواند منجر به دیدگاهی متفاوت از دیدگاههای سنتی شود .دیدگاه مبتنی بر منابع بر چگونگی توسعه و تقویت مزیت رقابتی  از طریق استفاده از منابع و قابلیت های داخلی تمرکز دارد .(بارلی ،2001)

منابع، ذخایری از دانش ،دارایی های فیزیکی و غیر ملموس ،سرمایه ی انسانی یا سایر عواملی که شرکت می تواند دارا باشد یا تحت کنترل داشته باشد می باشد (کاپون و هالاند[8]،1999)قابلیت ها عموما به عنوان توانایی انجام یک وظیفه یا فعالیت خاص تعریف می شود. ( هلفات[9] و دیگران،2007)

در واقع دیدگاه مبتنی بر منابع به توضیح تفاوت عملکرد بین شرکت ها می پردازد. با این فرض که  شرکت هایی که عملکرد بالایی دارند از بسته ای از منابع استفاده می کنند که برای آنها در بازار ایجاد مزیت می کند . قابلیت ها و منابع منحصر به فرد شرکت و یه تحت کنترل آن ، تفاوت هایی را در نحوه ی عملکرد  ایجاد می کنند که منجر به مزیت رقابتی می شود (اتوهن-جیما[10]،2005)بطوریکه مدیران در اختصاص مناسب منابع برای ایجاد قابلیت هایی که برای مشتریان ارزش ایجاد کند ،با چالش رو به رو می شوند(هانت و مورگان[11]،1995)

پتروز معتقد است که مجموعه ی منابع در هر شرکت ،ناهمگن است و خدمات مولد این منابع به هر شرکت شخصیت منحصر به فردی می دهند. این نظریه بر این فرض استوار است که سازمان ها مجموعه ای از منابع و توانایی های ناهمگن هستند که این منابع و توانایی ها قابل انتقال از سازمانی به سازمان دیگر نمی باشند (بارنی[12]،1991).

در واقع ناهمگنی منابع ،اساسی ترین شرط تئوری مبتنی بر منابع است که فرض می کند حداقل دسته ای از منابع و توانایی های مرتبط با استراتژی سازمان وجود دارند که بین سازمان ها به طور غیر همگن توزیع شده اند. تئوری مبتنی بر منابع ،ناهمگونی را شرط ضروری اما ناکافی برای دستیابی به یک مزیت پایدار می داند . از طرفی اگر منابع و توانمندی های سازمان، ارزشمند،کمیاب،غیر قابل تقلیدو غیر قابل جایگزینی باشند،می توانند مزیت رقابتی مستمر برای سازمان ایجاد کنند(بارنی،1991).

بارنی منابع سازمان را مشتمل بر تمام دارایی ها ،توانایی ها و فرآیند های سازمانی ،ویژگی های سازمان، اطلاعات، دانش ونظایر آن می داند که سازمان را قادر می سازند راهبرد هایی را برای بهبود کارایی و اثربخشی خود طرح اجرا نماید. چار چوب محکم و جامعی برای شناسایی ویژگی های مورد نیاز منابع شرکت در جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار وجود دارد (بارنی،1991)که عبارتند از:

الف)با ارزش: منبع باید ایجاد ارزش کند ، به این معنی  که یا هزینه ها را کاهش دهد یا قیمت کالا را افزایش دهد.”بارنی” اشاره می کند ، منابع ارزشمند سازمان را قادر می سازند که استراتژی هایی را اتخاذ و اجرا کنند که کارایی و اثر بخشی شرکت را بهبود می بخشند . منابعی که با بکارگیری آن ها  می توان فرصت ها را به کار گرفت یا تهدید ها را خنثی کرد ،بر کاهش هزینه ها ی شرکت یا افزایش درآمد آن تاثیر می گذارند .هر چه شرایط سازمان با منابع بهتر، تطبیق و تناسب داشته باشد،ارزش منابع بیشتر است.

ب)کمیاب: بارنی دومین ویژگی منابع استراتژیک را کمیاب بودن آنها معرفی می کند . وی اشاره می کند که اگر منابع با ارزش را تعداد زیادی از رقبا داشته باشند،تقلید استراتژی توسط رقبا بسیارآسان است.حتی اگر این ارزش بین آن ها متفاوت باشد .معمولا منابع کمیاب نمی توانند توسط عرضه کنندگان به سرعت گسترش یابند.

ج)غیر قابل تقلید: منابع با ارزش و کمیاب باید به سختی نیز قابل تقلید باشند. به منظور جلوگیری از تقلید رقبا و حفظ مزیت رقابتی منبع ، باید موانعی وجود داشته باشد.یک منبع و بازده و خروجی آن وقتی قابل تقلید است که رقبا بتوانند همان منبع را ایجاد کرده یا بدست آورند (نسخه برداری)یا بازده نهایی آن منبع را از طریق منابع دیگر تولید کنند(جایگزینی).

د)غیرقابل جایگزین: جایگزینی برای منبع ارزشمندی که کمیاب نیست و یا قابل تقلید است وجود نداشته باشد(بارنی،1991).

بعد از توضیح دیدگاه مبتنی بر منابع در ادامه،عملکرد کسب و کار توضیح داده می شود .

 

 

[1] Katila,R.&Ahuja,G

[2] Lumpkin,G.T.&Dess,G.G.

[3] Blundell,R.

[4] Leonard-barton,D.

[5] Pauwels,k

[6]Stalk,G.&Hout,T.m

[7] Barney,JB.&Arikan,A.M

[8] Capon,L.&Hulland,J.S

[9]Helfat,C.E

[10] Atuahene-Gima,k

[11] Hunt,S.D&Morgan,R.M

[12] Barney,J

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان