شاید خیلی آسون نباشه اما با این فکرها و ایده ها می تونید از تموم فضای آپارتمون کوچیک خود استفاده بهینه ببرین.

با این پیشنهادها می تونید یه اتاق به اتاق هاتون اضافه کنین و از شلوغی خونه راحت شید و با این راهنمایی ها از بیشترین حد فضای خونه استفاده کنین و یه محل لذت بخش تر واسه زندگی جفت و جور کنین.

دکوراسیون منزل 

عمق دار کردن فضایی در خونه واسه گفتگو و استراحت

دکوراسیون منزلدکوراسیون منزل 

اتاق های زیرشیروانی یا انبارهای داخل خونه رو می تونید به یه اتاق مناسب واسه تلویزیون و جمع شدن خونواده دور هم تزئین کرد.

دکوراسیون منزلدکوراسیون منزل 

نصب کتابخونه ای زیر پله های خونه

دکوراسیون منزلدکوراسیون منزل 

به کار گیری فضای زیر پله به عنوان اتاق بازی یا کفش های اضافی و یا حتی لباس های زمستونی

دکوراسیون منزلدکوراسیون منزل 

فضای زیر پله واسه استراحت، کتاب خوندن، یا خواب

دکوراسیون منزل 

ترکیب خونه و طبیعت

دکوراسیون منزل 

از تموم فضاهای خونه واسه ساختن و گذاشتن کشو می توان استفاده کرد چون همه خونواده ها وسایلی وسایلی مانند آلبوم، تخته های اضافی، لباس های زمستانه و تابستانه دارن که کشوها مناسب این وسایل هستن.

دکوراسیون منزل 

مخفی کردن یه اتاق