مدیرعامل شرکت سایپا کاشان گفت: الان جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی دنیا رتبه پانزدهم رو به خود اختصاص داده.

 

   

 

 

ناصر آقامحمدی صبح دیروز در جمع مدیران شهرستان کاشان گفت: شهرستان کاشان در گذشته ای نه خیلی دور دارای صنایع ملی شناخته شده در کشور و جهان بوده.

 

ایشون اضافه کرد: مردم شهرستان کاشان در گذشته ساعت خود رو با بوق کارخانجات مخمل کاشان و صنایع نساجی این شهرستان تنظیم می کردن.

 

مدیرعامل شرکت سایپا کاشان، از تیکه تیکه شدن زمینای کارخانجات بزرگ حریر و مخمل و صنایع نساجی کاشان بیان تأسف کرد و یاد آور شد: روزانه شش هزار نفر کارگر در کارخانجات حریر و مخمل کاشان و هم اینکه صنایع نساجی این شهرستان مشغول به کار بوده اما امروز اثری از این کارخانجات باقی نمونده.

 

آقامحمدی در ادامه صنعت خودروسازی سایپا کاشان رو صنعت هایتک در کشور گفت و با اشاره به آینده روشن پیش روی این صنعت در کاشان و کشور گفت: صنعت خودروسازی کشور در سند چشم انداز ۱۴۰۴، صنعت اول منطقه خاورمیانه پیش بینی شده که به همراه کشورای کره، ژاپن و چین جزو چهار کشور اول آسیا قرار داشته و هم اینکه یازدهمین کشور تولید کننده خودور در جهان در نظر گرفته شده.

 

به گفته ایشون الان جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی دنیا رتبه پانزدهم رو به خود اختصاص داده.

 

ایشون اعلام کرد: با وجود تولید بالای خودرو در کشور اما باز تماشاگر تولید یه خودرو به ازای هر پنج نفر هستیم در حالیکه در کشورای پیشرفته به ازای هر نفر یه خودرو تولید می شه.

 

آقامحمدی آینده روشن و موفقی رو واسه صنعت خودروسازی کشور متصور شد و گفت: سیاست گذاریای انجام شده موجب رونق بیشتر این صنعت در کشور می شه.

 

مدیرعامل شرکت سایپا کاشان گفت: شرکت خودروسازی سایپا الان با سرمایه گذاری بزرگی که داشته حامی صنعتی در حال پیشرفت بوده که ریشه این صنعت بر واقعیتا استواره.

 

ایشون اضافه کرد: سیاست گذاری سایپا کاشان به عنوان بزرگترین سایت خودروسازی کشور، جهت افزایش تولید خودرو و رونق این صنعته.

 

به گفته ایشون، سایپا کاشان به دلیل استعدادها و ظرفیتهایی که داره الان بزرگترین شرکت خودروسازی خارج تهرانه.

 

مدیرعامل شرکت سایپا کاشان هم اینکه با اشاره به تولید ۱۴۰ هزار دستگاه خودور از راه سایپا کاشان در سال گذشته بیان داشت: برنامه امسال سایپا کاشان افزایش تولید خودرو از ۱۴۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاریه.

 

آقامحمدی یادآوری کرد: افزایش تولید، کیفیت بالای اجناس سایپا کاشان و رونق اقتصادی تحقق شعار تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرونی رو به دنبال داره.